Afbeelding
Foto Unsplash

Samen werken aan een duurzamer Woudenberg

28 maart 2024 om 11:14 Partnercontent

De aarde is een geweldige planeet voor de mensheid. Maar helaas werd ook al decennia geleden bekend dat we er niet zo’n goede invloed op hebben. Onder andere het huidige westerse consumptiepatroon en de stijgende welvaart in opkomende economieën, veroorzaken een afname aan biodiversiteit, de stikstofcrisis en (de versnelling van) klimaatverandering. Om dit laatste tegen te gaan is het Akkoord van Parijs gesloten. In Nederland zijn de afspraken vervolgens nationaal vastgelegd in het Klimaatakkoord van 2019. Hieronder lees je meer over hoe de beperking van broeikasgassenuitstoot zoals CO2 in Woudenberg wordt geprobeerd te realiseren.

De energietransitie in de RES-regio Amersfoort

In heel Nederland is de energietransitie gestart, om in 2050 geheel energieneutraal met een bijna geheel duurzame energievoorziening te zijn. Om het einddoel en tussendoelen te behalen zijn zogeheten energieregio’s opgesteld. Woudenberg behoort tot RES-regio Amersfoort. Samen met andere gemeenten zoals Amersfoort, Eemnes, Baarn en Soest, en netbeheerder Stedin, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Utrecht werkt Woudenberg aan een duurzamere toekomst. Bijvoorbeeld aan het tussendoel om in 2030 minimaal 0,5 TWh elektriciteit uit duurzame, hernieuwbare bronnen op te wekken.

Weinig realisatie, veel ambitie

Bij opwekking van duurzame elektriciteit wordt gekeken naar bewezen en beschikbare methoden. In Nederland zijn we vooral aangewezen op wind- en zonne-energie. De RES-regio Amersfoort denkt dat naar verwachting 40 procent van de energie uit wind op land komt (onder meer langs de A28), en 60 procent uit zonne-energie. Om geen kostbare ruimte te verspillen in ons toch al volle landje kijkt men allereerst naar grootschalige zon op dak en solar carports en vervolgens pas naar zon op veld. Uit de RES 2.0 voortgangsrapportage blijkt dat er eigenlijk op ieder vlak een versnelling nodig is om de subdoelen te behalen in 2030.

Het potentieel van zonnepanelen op landbouwgrond

Om de subdoelen te gaan behalen, is het belangrijk dat de overheid en andere partijen breed blijven inzetten op de opwek van duurzame energie. Zo zitten er bijvoorbeeld haast geen projecten voor zon op veld meer in de pijplijn. En dat terwijl onder meer zonnepanelen op landbouwgrond zeer interessant kunnen zijn. Niet alleen om de subdoelen te halen, maar voor boeren zonder opvolger, of agrarisch bedrijven die willen verduurzamen of een extra inkomstenbron willen. Meer weten over de mogelijkheden en opbrengst van zonnepanelen op landbouwgrond? Neem dan contact op met Chint Solar.

Aan de slag!

Kortom, willen we in 2050 echt energieneutraal zijn? Dan is het belangrijk dat we nu aan de slag gaan, en geen zaken voor ons uitschuiven. Hoewel we daarnaast zeer goed moeten nadenken over het gebruik van ruimte, is het ook goed niet al te veel initiatieven nu al in de ban te doen of te veel voorwaarden te stellen eraan.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie