Contact


DeWoudenberger.nl is een uitgave van:  


BDUmedia

Marconistraat 33  

3771 AM Barneveld  

Telefoon: 0342-494911


Uitgever

Ton Roskam


Hoofdredacteur:

Norbert Witjes  


Redactie:

Ga voor aanlevering en publicatie van nieuwsberichten, foto's en video's naar:  

Deel je nieuws

Mail tips of vragen naar: woudenberger@bdu.nl 

Telefoon: 0342-494224


Opgave nieuw abonnement:

Klik op Abonneren


Leveringsvoorwaarden BDUmedia


Adreswijziging abonnement:

Deze dient minimaal 3 werkdagen voor ingangsdatum kenbaar te zijn gemaakt.  

De wijziging kunt u doorgeven via mail naar abonnementen@bdu.nl of telefonisch 0342-494882 


Opzeggen abonnement:   

Voor een abonnement met onbepaalde tijd is er een opzegtermijn van 1 maand.  

De opzegging kunt u doorgeven via mail naar abonnementen@bdu.nl of per post.  


© Alle auteursrechten en databankrechten van de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij BDUmedia c.q. de betreffende auteur.