Afbeelding
PvdA-GL
Ingezonden brief

Hoog tijd voor frisse blik op toekomst Henschotermeer

Politiek

WOUDENBERG De omgeving rond Henschotermeer is een fijne plek om te recreëren. In de zomer verandert het gebied, dat binnen zowel de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg valt, dan ook langzaam maar zeker in een populaire vakantiebestemming. We kunnen de vakantiegangers geen ongelijk geven. De uitgestrekte bossen, mooie wandel-, fiets- en ruiterroutes, de rust en het sprookjesachtige zicht op het meer maken van het gebied rondom het Henschotermeer een bijzondere vakantieplek voor natuurliefhebbers. En dat is iets om te koesteren. 

Vergeleken met 10 jaar geleden is het toerisme gegroeid. De parken ontvangen een flink aantal bezoekers en zitten een groot deel van de zomer vol. Ook de dagrecreatie blijft toenemen. Het is niet verwonderlijk dat ondernemers op deze plek kansen zien. Zo nam vakantiepark-keten EuroParcs recreatiepark Laag-Kanje over, kapte er bomen en vulde het terrein in korte tijd zo’n 180 steeds grotere en duurdere chalets. Ook gaf de gemeente Woudenberg afgelopen zomer toestemming voor de bouw van 270 nieuwe chalets in de omgeving van het meer. Dat is bij elkaar te vergelijken met een heuse woonwijk.

Alsof dat niet genoeg is, kondigde de exploitant van het Henschotermeer 2,5 jaar geleden plannen aan om het gebied rondom het meer verder te ontwikkelen. Deze plannen betroffen destijds onder andere de realisatie van een activiteitenhal, nieuwe jaarronde horeca, een indoor waterspeelgelegenheid, plekken voor verblijfsrecreatie aan het meer en de verhuizing van de YMCA vanuit Leusden naar het Henschotermeer.

Sindsdien is het stil, maar mochten de plannen weer worden opgepakt dan is de impact van deze ontwikkelingen op het gebied groot. Onomkeerbare ontwikkelingen die ongetwijfeld geld in het laatje brengen bij de recreatieondernemers en vastgoedontwikkelaars, maar die ook een keerzijde hebben. Met de toename van de recreatiedruk en de verstening van het gebied, komen de bescherming van de natuur en mogelijkheden voor natuurliefhebbers met een kleinere portemonnee onder druk te staan. Ook nemen zorgen over de verkeersintensiteit, parkeerdruk en de veiligheid van omwonenden en bezoekers in geval van calamiteiten toe. Kortom: de balans tussen recreatie, natuur en veiligheid lijkt door deze optelsom van ontwikkelingen steeds verder verstoord te raken. 

De overheden hebben het beheer van het gebied 6 jaar geleden teruggegeven aan de markt, gezamenlijk kaders opgesteld en afgesproken deze kaders verder te blijven ontwikkelen. Hoog tijd dus inmiddels om te bezien of die kaders nog actueel zijn en de belangen van natuur en inwoners daarbij te betrekken. Wij willen met deze open brief de betrokken overheden oproepen om dit in 2022 te doen. En gemeenteraden: mocht de exploitant van het Henschotermeer inderdaad komen met plannen die op gespannen voet staan met de huidige bestemmingsplannen, weeg dan álle belangen af. Kijk niet alleen naar de belangen van de ondernemer, maar ook naar de toegankelijkheid van het gebied voor mensen met een kleine portemonnee, het behoud van de groene uitstraling en de veiligheid voor bezoekers, omwonenden en de dieren die daar leven. Zodat we als bewoners, samen met de toeristen, ook over 10 jaar nog steeds op een fijne en veilige manier kunnen genieten van dit wonderschone stukje natuur.

Karin Oyevaar, fractievoorzitter D66 Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Moniek van de Graaf, fractievoorzitter PvdA-GL Woudenberg

advertentie
advertentie