Afbeelding
Foto Shutterstock

Verhuurders kiezen voor hulp professional bij woningontruiming

Partnercontent

Een woning ontruimen is om verschillende redenen een klus, die verhuurders vaak uitbesteden aan een professionele partij. Niet alleen hebben verhuurders een hele andere expertise, dan de kennis en ervaring die benodigd is voor het ontruimen van een woning. Ook is het prettig wanneer de achtergebleven goederen in een woning direct kunnen worden afgevoerd door een ontruimer. Een alternatief voor het afvoeren van de inboedel is het laten opkopen hiervan. Er zijn verschillende partijen die de inboedel opkopen en deze direct uit de woning halen. Verhuurders hopen het zo weinig mogelijk tot een woningontruiming te moeten laten komen, daar het zowel voor de verhuurder als de huurder een bijzonder onplezierige situatie oplevert.

Noodzaak van een ontruiming van de huurwoning 

In de praktijk blijkt het, ondanks de goede bescherming van huurders door de Nederlandse wet- en regelgeving, toch eens in de zoveel tijd noodzakelijk te zijn om over te gaan op een ontruiming van de huurwoning. Een ontruiming kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van rekeningen die niet betaald worden door de verhuurder. Wanneer de schulden bij de verhuurder te hoog oplopen en een betalingsregeling geen uitkomst biedt, zal de rechter besluiten dat een huurder het pand moet verlaten. Gebeurt dit niet vrijwillig of laat de huurder een groot deel van diens spullen achter, dan is een ontruiming het logische vervolg. 

Ontruiming bij het overlijden van een bewoner

Een andere, zeer vervelende situatie waarin een woningontruiming noodzakelijk kan zijn, is bij het overlijden van een huurder. Een verhuurder zal de woning laten ontruimen, wanneer een overleden huurder geen nabestaanden heeft die de inboedel ophalen. Overigens kan het ook voorkomen, dat nabestaanden zelf kiezen voor de hulp van een professionele partij op het gebied van ontruimingen. In een dergelijke emotionele fase hebben zij vaak zelf de puf niet om een woning leeg te halen. De uitvaart moet geregeld worden en men wil het verlies eerst een plekje geven. Spullen kunnen tijdelijk elders worden ondergebracht, zodat deze op een later moment in alle rust gesorteerd en uitgezocht kunnen worden door de nabestaanden. 

Huurwoning ontruimen en grondig laten reinigen

Vaak gaat de hulp van een professionele ontruimer verder dan slechts het leeghalen van de woning. Een ontruimingsbedrijf kan bijvoorbeeld ook zorgen voor het verwijderen van de bestaande vloer in de woning en het grondig reinigen van kamers. Zo is de huurwoning vrijwel direct klaar om opnieuw verhuurd te worden aan een volgende bewoner. Op het moment dat huurders de huur niet meer kunnen betalen, kan dit ten koste gaan van de zorg die iemand zichzelf en diens huishouden geeft. Het maakt dat woningen steeds verder verwaarloosd worden, wat een grondige reiniging vereist voordat de woning te huur kan worden aangeboden aan anderen. 

advertentie