De plannen van het Henschotermeer zullen over meerdere jaren verspreid worden.
De plannen van het Henschotermeer zullen over meerdere jaren verspreid worden. De Heygraeff

Het Henschotermeer houdt de gemoederen bezig: ‘Plannen zijn best veel omvattend’

Natuur en milieu

WOUDENBERG Bij het Henschotermeer heeft donderdagmiddag 2 december een informatiemiddag plaatsgevonden, waar het Beheer Henschotermeer en het YMCA Kampeercentra toelichting gaven op hun aangepaste plannen.

In een persbericht laten beide initiatiefnemers weten dat naar aanleiding van de reacties op de informatiedag van 18 juni 2019 en andere participatie-sessies er serieus verder is gekeken en de plannen aangepast zijn. Ook is er tussentijds een uitgebreid natuuronderzoek gedaan. De YMCA en het Beheer Henschotermeer vertellen dat zij de informatiemiddag als positief ervaren hebben. De belangstelling was met bijna 50 personen groot, zelfs op vrijdag 3 december zijn er nog mensen ontvangen. Vanwege de maatregelen rondom corona werden de belangstellenden ingedeeld in tijdvakken met vier personen tegelijk. Dit werkte goed vertelden beide initiatiefnemers. Door maar een paar mensen tegelijk te ontvangen, werd iedereen persoonlijk te woord gestaan en konden alle vragen beantwoord worden.

,,De reacties waren prima. Er is ook echt rekening gehouden met de vragen en opmerkingen die in 2019 tijdens de inloopmiddag zijn gemaakt. Veel van de nieuwe ontwikkelingen liggen nu geconcentreerd rondom het bestaande beheerderskantoor waardoor er ten opzichte van de eerder gepresenteerde plannen meer rust in het overige deel van het gebied zal ontstaan”, aldus Martien van de Lagemaat. Over de ambitie van Beheer Henschotermeer voegt hij toe: ,,Wij streven naar een gezonde en duurzame exploitatie om de toegankelijkheid van het Henschotermeer voor de toekomst te waarborgen. Naast dat wij het gebied aantrekkelijker willen maken voor de omgeving door seizoen verlengde dagrecreatie, vinden wij het belangrijk om het gebied zo optimaal mogelijk in te richten met het behoud van de natuur, veiligheid voor bezoekers, omwonenden en de dieren in het gebied.”

PROVINCIALE TOETSING Het kampeerterrein voor schoolgroepen en kinderen wordt vanuit Leusden na bijna honderd jaar verplaatst naar het gebied waar de camping van de Caravanclub NCC gevestigd was. Alex Huften, directeur van de YMCA: ,, De YMCA is erg blij dat ze haar bestaande kampeeractiviteiten voor kinderen en jongeren kan voortzetten bij het Henschotermeer. Het kampeerterrein in Leusden wordt teruggegeven aan de natuur, waardoor de recreatiedruk in dit gebied verlaagt en wij krijgen er een mooie plek voor terug.” In het plan van de YMCA is gebruik gemaakt van de hoogteverschillen in het gebied.

Over de voortgang vertellen beiden dat de plannen op dit moment worden getoetst door de provincie Utrecht, de gemeente Woudenberg en de Utrechtse Heuvelrug. ,,Begin 2022 hopen we de benodigde wijziging van het bestemmingsplan in procedure te brengen en daarna de omgevingsvergunning aan te vragen. De realisatie van de YMCA zal in één keer gebeuren. De plannen van het Henschotermeer zullen over meerdere jaren verspreid worden. Komend jaar zullen naar verwachting de eerste sanitaire gebouwen langs het Henschotermeer vervangen worden.’’

REACTIES OMWONENDEN Wethouder Anita Vlam vindt het mooi dat er nu een plan ligt. Op de vraag of de opmerkingen van de omwonenden op het eerste plan verwerkt zijn, reageert de wethouder: ,,Wij constateren dat de plannen ten opzichte van het vorige plan zijn aangepast en nemen aan dat dit mede naar aanleiding van reacties door omwonenden is gebeurd. Het toetsen van de participatie komt terug in het besluitvormingsproces. Als er een vergunningsaanvraag ingediend wordt, dan vraagt de gemeente of de belanghebbenden betrokken zijn. En zo ja op welke manier dit is gebeurd en wat de indieners van de vergunning met de resultaten hebben gedaan.” Volgens de wethouder breekt nu een fase aan waarin wordt bekeken of de gebiedsvisie van Beheer Henschotermeer en de YMCA past in het ontwikkelkader. Verdere besluitvorming vindt plaats bij de benodigde bestemmingsplanherzieningen en/of Wabo-vergunningen die nodig zijn om de verschillende onderdelen van de visie te kunnen realiseren. Daarvoor zijn Beheer Henschotermeer en de YMCA aan zet.

De Woudenberger heeft ook drie raadsfracties benaderd met de vraag wat hun reactie is op de plannen. Jhony Stalman (VVD) vindt de plannen er mooi en ambitieus uit zien. Hij heeft ook het idee dat alle partijen, omwonenden en andere campingeigenaren, hebben meegepraat over de plannen. Dit vindt hij belangrijk voor het creeeren van draagvlak. Peter van Schaik (GBW) geeft aan dat de plannen met de komst van de YMCA, een appartementengebouw, een activiteitenhal en een horecagelegenheid best veel omvattend zijn. Hij vindt het positief dat de bebouwing meer geconcentreerd is en is blij om te horen dat er een horecagelegenheid komt die voor iedereen toegankelijk is. Volgens Peter van Schaik waren de initiatiefnemers zeer te spreken over de hulp en kennis van de gemeente Woudenberg.

Moniek van de Graaf (PvdA-GL) ziet ook dat de plannen gewijzigd zijn. ,,Doordat er gekozen is om meer activiteiten rondom het beheerkantoor te centreren ligt alleen de activiteitenhal op het grondgebied van de Utrechtse Heuvelrug, de rest ligt in Woudenberg. Bij het eerste plan was dit beter verdeeld over beide gemeenten en dus over het meer”, stelt zij. Zij heeft begrepen dat de Woudenbergse gemeenteraad toegeeflijker is en er daarom meer kans van slagen is dat de plannen hier worden goedgekeurd. 

Hoewel wethouder Anita Vlam nog geen maand geleden tijdens een vragenuurtje van de raad had aangegeven dat er geen chalets direct aan het meer komen, ziet Moniek van de Graaf op de plannen dat de chalets terug zijn op drie plekken aan de Woudenbergse kant van het meer. Met als extra toevoeging ook nog appartementen bij de kleinere activiteitenhal. ,,Ik heb niets tegen de ondernemer en wil ook ruimbaan geven voor het uitrollen van nieuwe plannen, maar dan wel rekening houdend met de natuur op lange termijn en de unieke ongereptheid van het Henschotermeer rondom het meer zelf. Deze afwegingen moeten wij als politiek maken als de bestemmingsplannen voorliggen”, is haar reactie. zelf is zij niet op de informatiesessie geweest. Zij heeft zich laten informeren via de plannen op de website van het Henschotermeer én via collega-politici van de Utrechtse Heuvelrug.

advertentie
advertentie