Afbeelding
BDUmedia

Woudenbergse politiek maakt zich zorgen over stikstofplannen ‘Dramatisch perspectief’

Maatschappelijk

WOUDENBERG Hoe staat het college in de stikstofplannen van het kabinet en wat betekent dit voor Woudenberg? Dat was de insteek van kritische vragen van CU, GBW en SGP tijdens de commissievergadering 14 juni. Het stikstofprobleem is al jaren bekend, maar de nieuwe plannen van het kabinet zijn als een klap binnen gekomen in de agrarische sector van Woudenberg. Voor 1 juli 2023 moeten provincies met een plan komen om met boerenbedrijven tot stikstofreductie te komen. 

In de Gelderse Vallei gaat het om 70 tot 80 procent reductie. Ben Apeldoorn, boer in Woudenberg en bestuurslid LTO Noord, vertelde zijn zorgen bij de talkshow OP1. In De Woudenberger liet het college weten zich geen ‘Woudenberg zonder boeren’ te kunnen voorstellen.

Dit interview was reden voor vragen. Sylvia den Herder (GBW) vroeg aan het college hoe zij de agrariërs gaat ondersteunen en wanneer het college actief in gesprek gaat met de provincie Utrecht. Bert Bosman (CU) sloot zich hierbij aan en benadrukte dat boeren een belangrijk onderdeel van de gemeenschap in het buitengebied zijn. Hem was niet duidelijk wat het startpunt van de berekening voor reductie is. Of dit vanaf 2018 of juli 2023 is. Ook Johanan de Vogel (SGP) vroeg aandacht voor de schrikbarende impact van deze plannen op de agrarische sector. Als lobby richting het Rijk stelde hij voor om een brief te sturen vanuit de 80 kleine gemeenten (K80).

Wethouder Henk-Jan Molenaar omschreef de plannen als een dramatisch perspectief voor boeren, die het al zwaar hebben. Hij benadrukte ook het belang van deze sector voor onze voedselproductie en het landschap. Over de plannen meldde hij dat de gemeente geen standpunt heeft over de doelstelling. Deze wordt bepaald door het Rijk en nu is de provincie aan zet. ,,We kunnen als gemeente niet zeggen of we meer of minder reductie willen”, aldus de wethouder op de vraag van GBW hoe het college deze stikstofplannen weegt in relatie tot het coalitieakkoord. Hierin staat dat er een goede balans moet zijn tussen natuurwaarden en economische waarden. Sylvia den Herder had er moeite mee dat de discussie alleen over de belangen van de boeren gaat en niet over klimaatverbetering.

De suggestie van de SGP om een vuist te maken als kleine gemeenten vond de wethouder goed. Hij wil echter eerst in gesprek met de provincie Utrecht. De afgelopen week heeft hij de zorgen van de agrariërs in Woudenberg opgehaald. Hij heeft onder andere een gesprek gehad met Ben Apeldoorn. Hij noemt de positie van Woudenberg binnen de provincie Utrecht vergelijkbaar met Renswoude. Het gesprek met de gedeputeerde zal deze week plaatsvinden. Het zal nog niet over geld gaan, maar meer over de behoefte van de agrariërs aan een realistische en haalbare doelstelling. Verder heeft de wethouder gesprekken met regiogemeenten, contacten binnen de provincie en het landbouw collectief Food Valley. Volgens de wethouder wordt als vertrekpunt voor de reductie 2018 gekozen.

advertentie