Afbeelding
notaris.nl

Nalatenschap en schenkingen; Wie krijgt wat?

13 september 2021 om 08:57 Het laatste afscheid

Na de uitvaart moet er veel worden geregeld. Daar is de nalatenschap een gedeelte van. Het is slim om hier bij leven al over na te denken. Wat gebeurt er met mijn bezittingen en wie erft wat? Wil ik schenken aan goede doelen? Wie zorgt ervoor dat het geld terecht komt waar ik wil? Al deze vragen kunnen worden beantwoord in één document; het testament. 

Een testament is een akte waarin u aangeeft wie uw erfgenamen zijn en wie wat krijgt na uw overlijden. Het is verstandig om een testament eens in de vijf jaar te bekijken en zo nodig te herzien. Het document kan zelf worden geschreven, een onderhandse akte, maar meestal wordt deze bij de notaris vastgesteld in een notariële akte. Alle notariële testamenten worden ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR). Zo kunnen erfgenamen zien of er een testament is gemaakt en bij welke notaris dit ligt. Als het er niet is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en bepalen de erfgenamen wat er met de bezittingen gebeurt. Dit kan in goede harmonie gaan, maar ook vervelende situaties opleveren.

Een testament kan heel uitgebreid, zelfs de pollepel kan aan iemand toegewezen worden, maar ook globaal. Het is slim om een executeur aan te wijzen; iemand die erop toeziet dat het testament wordt nageleefd. Een executeur maakt beschrijving van de nalatenschap, beheert de goederen van de nalatenschap, voldoet schulden en doet belastingaangiften. De aangewezen executeur is niet verplicht om deze taak op zich te nemen, dus het is zinvol om de toewijzing van tevoren met deze persoon te bespreken. 

Bij schenkingen komen een aantal dingen kijken. Zo zal er door uw nabestaanden boven een bepaald bedrag  erfbelasting betaald moeten worden. Er zijn een aantal manieren om deze belasting te beperken. Zo is het mogelijk om te schenken bij leven; er mag eenmalig een bedrag van ongeveer €25.000 aan kinderen geschonken worden wanneer zij tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Jaarlijks mag er onbelast een bedrag van ongeveer €5.000 aan kinderen geschonken worden, aan derden mag een bedrag van ongeveer €2.000 geschonken worden. Op deze manier schenkt men belastingvrij en blijft er ook minder over waar erfbelasting over betaald moet worden. Hier zit wel een ‘maar’ aan; worden schenkingen gedaan binnen 180 dagen voor overlijden, dan geldt de schenking als erfenis en moet er gewoon erfbelasting betaald worden.

Geld en goederen kunnen ook worden nagelaten aan goede doelen. Dit kan alleen bij een notariële akte. Een goed doel kan worden aangemerkt als mede-erfgenaam en daarmee meedingen met de anderen. Ook kan er een legaat gegeven worden; een toezegging van een vast geldbedrag of goed.  Op goededoelen.nl/nalaten is er meer informatie over dit onderwerp te vinden.

notaris.nl

executeurtestamentair.com

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie