Uit de concept Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) blijkt dat in Woudenberg weinig kansen liggen voor grootschalige windenergie, vertellen Rob Kröber en Paul Reijenga (SDW).