In de bezuinigingsdialoog gaan allebei de groepen met elkaar nadenken over bezuinigingen in het sociaal domein. Daarnaast wordt gekeken hoe de financiële krapte ‘gebruikt’ kan worden om de transformatie te versnellen. Transformatie van de zorg gaat om een verandering in de manier waarop gemeenten de werkwijze voor de ondersteuning van burgers bij opvoeden, het vinden van werk, het geven van een...