Sinds de vaststelling van de notitie Vooroverleg Ruimtelijke Plannen-Burgerparticipatie 1 januari 2017 wordt er meer procesmatig gewerkt om burgers vooraf te betrekken bij ruimtelijke plannen. Het gaat hierbij om projecten in samenspraak met derden, zoals projectontwikkelaars. Er is bewust gekozen voor burgerparticipatie in de voorbereidende fase, omdat er dan nog mogelijkheden zijn om invloed ...