Wethouder Marleen Treep vertelde dat zij door de grote bezuinigingsopgave waar de gemeente voor staat met enige schroom dit voorstel aan de raad heeft voorgelegd. Zij was dan ook trots op de raad dat deze zich aansloot bij de gepresenteerde visie, waar zij als wethouder samen met de andere zes gemeenten in de regio Amersfoort vertrouwen in heeft. Het tekort op de zorg voor de jeugd staat zo politiek niet onder druk. Oppositie en coalitie vonden unaniem dat jongeren met een hulpvraag niet voor een gesloten deur mogen komen te staan en dit dreigde wel te gebeuren.

[ZWAARDERE JEUGDZORG] Het extra budget is met name nodig voor de zwaardere jeugdzorg. In 2019 zijn zeven gemeenten in de regio Amersfoort een meerjarig partnerschap aangegaan met zeven grote jeugdhulp zorgaanbieders. De afgelopen 1,5 jaar is gebleken dat het aantal jeugdigen en de zwaarte van de problematiek substantieel hoger lag dan was ingeschat en de juiste jeugdzorg zo niet effectief geboden kon worden. Dit heeft in de praktijk geleid tot langere wachttijden, toename van crisisplaatsen en soms zelfs een opnamestop voor bepaalde vormen van ondersteuning. Een onwenselijke situatie vindt ook de politiek.

Als je kijkt naar de cijfers blijkt dat de regio Amersfoort een jeugdige regio is. Van de 300.000 inwoners is 24,4 procent, oftewel 73.000, jonger dan 20 jaar. Het aantal jongeren met jeugdhulp is percentueel met 9,5 procent in de regio echter iets lager dan het landelijke cijfer van 10,5 procent. In de gemeente Woudenberg ligt het cijfer met 10,7 wel iets hoger. Vergeleken met de landelijke cijfers heeft Woudenberg met name meer dure jeugdhulp met verblijf: landelijk is dat 8,4 procent en in Woudenberg 11,1 procent.

[EFFECTIEVE SAMENWERKING] In het plan geven de zeven zorgaanbieders aan dat zij een nieuwe meer effectieve samenwerking willen aangaan met als doelen verbetering van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Hierin willen zij ook werken aan een omschakeling van de zorg, die in 2024 naar verwachting zelfs zal leiden tot kostenbesparing. Door te gaan werken met ambulante teams willen zij meer hulp dichtbij huis gaan bieden en uithuisplaatsingen zoveel mogelijk voorkomen. Ze verwachten hierdoor tijdig de juiste zorg in te kunnen zetten: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Verder willen zij gaan werken met centrale aanmelding, registratie en monitoring, waardoor zij vanuit één loket de jeugdhulp gaan organiseren en de cliënten ook in de regio niet meer van het kastje naar de muur worden gestuurd. Door de nieuwe projectorganisatie zal de overheid tijdelijk fors toenemen.