De raadsleden doen deze week de aftrap. Samen met de winkeliersvereniging DES waren zij in februari de initiatiefnemers om via een extern bureau een Visie op Retail op te stellen over wat Woudenberg nu en in de toekomst nodig heeft aan winkelruimte. Pas nadat de visie is vastgesteld willen de DES en gemeenteraad aan de slag met vervolgstappen, zoals mogelijke studies voor de Voorstraat en invul...