Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de dringende behoefte aan kleinere woningen in de  gemeente Woudenberg. ,,Vanwege die dringende behoefte is onderzocht welke locaties beschikbaar zijn om in deze behoefte te kunnen voorzien. De enige geschikte locatie is het honden-uitlaatveld ter hoogte van de Vermeerlaan. Het honden-uitlaatveld blijft bestaan maar wordt kleiner gemaakt en in de wijk ...