Ben Apeldoorn stelde dat niet alleen in de bebouwde kom de afgelopen 10 à 20 jaar veel veranderd is, maar ook in het buitengebied. ,,Die veranderingen vonden best geruisloos plaats”, vertelde hij. Als ontwikkelingen noemde hij dat veel bedrijven zijn gestopt. Zo zijn er van de 50 bedrijven met vleesvarkens nog maar 5 over. Er heeft ook schaalvergroting plaatsgevonden en specialisatie. De prijs ...