Een week geleden (in de periode van woensdag 27 januari tot en met dinsdag 9 februari) zijn in Woudenberg 53 mensen met corona gemeld (21 meer). Omgerekend naar 100.000 inwoners is dat een aantal van 396,6. In dezelfde periode werd 1 persoon in het ziekenhuis opgenomen als gevolg van corona en werden er geen sterfgevallen gemeld.