De kandidaten van de ChristenUnie.
De kandidaten van de ChristenUnie. Pieter de Kruif

Bert Bosman lijststrekker ChristenUnie Woudenberg

Politiek

WOUDENBERG Tijdens een feestelijke, digitale ledenvergadering is de kandidatenlijst voor de aankomende verkiezingen unaniem vastgesteld. Dit jaar met een nieuwe lijsttrekker, Bert Bosman, en een nieuwe nummer 2, Gerald van der Linden. Bert heeft de afgelopen 4 jaar al meegedraaid als raadslid namens de ChristenUnie. Gerald van der Linden heeft op de achtergrond ervaring opgedaan in de steunfractie.

Bert ziet uit naar zijn nieuwe rol als lijsttrekker ,,Ik ben bijzonder gemotiveerd om in deze rol aan de slag te gaan in de gemeenteraad. Woudenberg is een dorp om trots op te zijn. Ik wil dienstbaar zijn aan de groene en sociale waarden van onze gemeente. Aandacht hebben voor de groepen in dorp maar ook oog houden voor het individu. Wij gaan ervoor dat Woudenberg een gemeente en gemeenschap is waar we Samen Recht Doen.” Naast Bert en Gerald staan ook Teanne de Witte, André Lokhorst en Jolande van der Molen in de top 5. 

Bert Bosman (61): ,,Ik wil dienstbaar zijn aan de groene en sociale waarden van onze gemeente. Aandacht hebben voor de groepen in dorp maar ook oog houden voor het individu.’’

Gerald van der Linden: ,,Ik wil juist in deze gebroken wereld voortdurend afwegen wat goed en rechtvaardig is voor de inwoners en voor ons mooie dorp. Voor een dorp waar het goed wonen, leven en ondernemen is. Waar iedereen zijn of haar steentje aan bijdraagt, zover als mogelijk, om in vrede en vrijheid met elkaar te leven.’’ 

Teanne de Witte: ,,Verantwoordelijkheid en vertrouwen, dat zijn mijn drijfveren om me beschikbaar te stellen op de kandidatenlijst van de ChristenUnie Woudenberg.’’

André Lokhorst (47): ,,De komende tijd wil ik mij met de Christenunie inzetten om waardevol te zijn voor ons mooie dorp. Het is goed wonen in Woudenberg met goede lokale voorzieningen, sportaccommodaties en kerkelijke gemeenschappen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen om dit de komende tijd nog verder mogelijk te maken in een groeiend en vitaal Woudenberg.’’

Jolande van der Molen (56): Het is belangrijk dat iedereen in Woudenberg meetelt en mee doet in de maatschappij, zowel jong als oud, vitaal of beperkt, arm of rijk, gelovig of niet. Ervoor zorgen dat de zorg voor jong en oud toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit is, gebaseerd op solidariteit.’’

Afbeelding
advertentie