Wagenloods met hoge staldeuren van Hendrik van de Wetering aan de Uitleg.
Wagenloods met hoge staldeuren van Hendrik van de Wetering aan de Uitleg. Fotoarchief Oud Woudenberg

‘Van wagenloods tot pleintje’

Deel 27B door Ot Beigelsteijn


Tegen de westzijde van het voorhuis was een loods gebouwd die als stalling voor de wagens diende. Daaronder bevonden zich ook wagens voor personenvervoer. Het zadeldak had aan de westkant een overstek van zo’n anderhalve meter met daaronder twee hoge deuren. De paarden stonden in het achterhuis van de boerderij. De wagens stonden ook met zekere regelmaat in de Uitleg geparkeerd.


Aan het begin van de jaren ’20 van de vorige eeuw overleed Hendrik van de Wetering. Dat betekende ook het einde van het slepersbedrijf. Toen de gebroeders Honders (Driek, Rinus en Jan) begonnen met hun garagebedrijf is nog enige tijd gebruik van de wagenloods gemaakt. Dit was totdat zij de loods achter het voormalige gemeentehuis op de hoek van de Voorstraat en de Middenstraat (Lombok) in gebruik namen.


In 1931 is de zwart gecarbolineerde wagenloods aan de Uitleg gesloopt. Hierdoor kwam er ruimte vrij voor een marktpleintje waarvan dan ook gretig gebruik werd gemaakt. Ook kon er op tijden waarop de markt werd gehouden met auto’s worden geparkeerd. Op de witgepleisterde westgevel van het pand van Bennie van de Wetering werd met koeienletters aangegeven dat het slechts op die dagen dat er geen markt werd gehouden mogelijk was.

Hoewel de opkomst van de automobiel begin jaren ’30 langzaam begon door te zetten was de luxe in deze tijd van de crisisjaren slechts voor een enkeling weggelegd en zal het nimmer een heel grote ‘blikverzameling’ zijn geweest.

Het was echter toch wel gemakkelijk om een auto, die nog wel in de minderheid was ten opzichte van koetsen en wagens, ergens te kunnen parkeren anders dan langs de Uitleg, die toen veel smaller was dan de Dorpsstraat nu is.

De zoon van Hendrik van de Wetering, Bennie, was beheerder van De Harmonie en heeft alleen met zijn moeder tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in het voorhuis van de dwarshuisboerderij aan de Uitleg gewoond.


Hoe smal de Uitleg eigenlijk was laat zich duidelijk maken met beschouwing van de afstand van de voorgevel van het voorhuis van Van de Wetering tot aan de gevel van het huis van Rutte en Bouwmeester die slechts 7 meter bedroeg terwijl de werkelijke straatbreedte slechts ruim 3 meter was.


In de loop van 1931 heeft de Gemeente Woudenberg achter de boerderij en het ontstane pleintje de Woudenbergse eierhal gebouwd. Hij was echter niet alleen voor de eieren bedoeld, maar ook voor de biggenhandel.


(vervolg in deel 27C)


Bronnen: Archief Oud Woudenberg, Jubileumboek