'De energie spat er af'

Magda Jansen wordt jongste burgemeester

Joke van der Heide

WOUDENBERG ,,Na twee vrouwelijke burgemeesters gaat de gemeenteraad vanaf 11 januari weer voor een vrouw. De gemeenteraad heeft Magda Jansen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Woudenberg. Met haar 33 jaar wordt Magda Jansen de jongste burgemeester van Nederland.” Dit vertelde Michel Hardeman als voorzitter van de vertrouwenscommissie voor het vinden van een nieuwe burgemeester. Deze commissie bestond uit een vertegenwoordiger van elke politieke fractie en drie adviseurs, te weten de griffier, de loco gemeentesecretaris en één van de wethouders.


Kort blikte hij terug op de procedure. Mede op basis van de vele reacties van inwoners heeft de commissie een profielschets samengesteld. Na afstemming met de commissaris van de Koning is de vacature opengesteld. Uit de reacties heeft de commissaris van de Koning een voorselectie gemaakt en heeft de vertrouwenscommissie kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Na alle gesprekken heeft de vertrouwenscommissie de voorkeur uitgesproken voor één kandidaat. Deze aanbeveling werd in een besloten raadsvergadering op 18 november door de gemeenteraad unaniem bekrachtigd.

Vervolgens maakte Michel Hardeman het besluit tijdens het openbare gedeelte van de raadsvergadering bekend. 

p 3Hij omschreef de nieuwe burgemeester als een krachtige, toegankelijke, initiatiefrijke en doortastende jonge vrouw. ,,De energie spat er af. Ze is voor een ieder benaderbaar en wil van betekenis zijn voor anderen. Ze is in staat een heldere visie te ontwikkelen, heeft pit en ambitie en zal die ambitie ook waar weten te maken. Ze weet wat er speelt in Woudenberg en wat de uitdagingen zijn”, aldus Michel Hardeman.


Magda Jansen is 33 jaar, lid van het CDA, getrouwd en woont met haar gezin in Soest. Zij is momenteel werkzaam als raadsgriffier in Roosendaal. Daarvoor werkte ze als adviseur Regioburgemeester (Nationale Politie Zeeland-West-Brabant) en als strategisch beleidsadviseur veiligheid en projectleider en beleidsadviseur Sociaal Domein bij de gemeente Soest. Ook deed zij als interim-manager verschillende opdrachten binnen de overheid. ,,Als vertrouwenscommissie vonden wij het belangrijk dat zij veel ervaring heeft met de portefeuille openbare orde”, lichtte Michel Hardeman toe. De aanbeveling gaat nu via de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Op basis van de aanbeveling bereidt de minister een Koninklijk Besluit voor.


Naar aanleiding van de voordracht als burgemeester van Woudenberg werd Magda Jansen verrast door de vele reacties op dit nieuws, ook vanuit Woudenberg. Zij liet weten: ,,Ik ben dankbaar voor het in mij gestelde vertrouwen en kijk er naar uit het dorp en haar inwoners te leren kennen. Ik had niet verwacht dat het mij zo snel gegund zou zijn om een volgende stap te zetten in mijn ambitie de publieke zaak te dienen. Dat maakt mij trots en ik wil mij in dit ambt voor de volle honderd procent inzetten voor deze mooie gemeente.”