Burgemeester Cnossen: 'We weten nu hoe het werkt'

p 3

Daarnaast gaan werkgroepen over kleinere thema's als sport, cultuur, recreatie en veiligheid in gesprek. Ook de grootte van de groepen zal kleiner zijn dan de 25 tot 30 die het college voorstelt.

Het derde punt is dat de PvdA-GL niet wil werken met chefs de dossier, oftewel ambtenaren die de groepen begeleiden, maar niet materiedeskundig zijn. PvdA-GL doet het voorstel een expert de groepen te laten begeleiden. Ellen van der Vlist, directeur Coöperatie de Kleine Schans, heeft al aangegeven in haar netwerk genoeg experts uit andere gemeenten te kennen om die te vragen een groep te begeleiden. Ook kan gekozen worden voor bijvoorbeeld oud-wethouders of andere bestuurders, die tegen een onkostenvergoeding optreden als voorzitter. PvdA-GL komt met dit plan op een zelfde projectvergoeding van 25.000 euro, maar met minder inzet van ambtenaren.

Burgemeester Titia Cnossen reageerde tijdens de raadscommissievergadering dat de discussies volgens PvdA-GL soms ongemakkelijk waren in 2013, maar dat er wel op deze manier grote bezuinigingen geboekt zijn van 85 procent van 850.000 euro. ,,Het systeem werkt. Met uw argumenten over de tijdsbelasting heeft u gelijk”, aldus de burgemeester.

Burgemeester Titia Cnossen vertelde verder dat bij de vorige dialoog in 2013 er meer ondersteuning van een extern bureau nodig was. ,,Nu weten we hoe het werkt.” Uit het voorstel van PvdA-GL sprak de burgemeester het idee om naar grotere onderwerpen te kijken aan. Zij kon zich ook vinden in het voorstel om het aantal sessies te beperken. PvdA-GL zal op 29 oktober met een motie komen.