Praat met de huisarts of praktijkondersteuner over sombere gevoelens in coronatijd.
Praat met de huisarts of praktijkondersteuner over sombere gevoelens in coronatijd. Huisartsen Gelderse Vallei

Meer gepieker door het coronavirus

Vooral jongeren ervaren sombere gevoelens

WOUDENBERG Na het aankondigen van de gedeeltelijke lockdown twee weken geleden, zakte bij veel mensen de moed in de schoenen. Waar in maart nog een sfeer hing van 'we zetten de schouders eronder en even doorbijten', is er nu een lichte moedeloosheid. En dat horen huisartsen terug van hun patiënten, ook in Woudenberg.


Vooral jongeren geven aan last van stress en sombere gevoelens te hebben in deze coronaperiode. Ze zijn vaak langere tijd thuis (geweest) omdat hun studie online gegeven werd. Hierdoor missen ze sociale contacten en dat geeft soms licht depressieve gevoelens, merken de huisartsen landelijk. Die zetten daarom vaker de praktijkondersteuner GGZ in.


Deze persoon is opgeleid om de huisarts te ondersteunen bij kortdurende behandeling en/of begeleiding van patiënten met problemen van geestelijke en/of sociaal emotionele aard. Op verwijzing van de huisarts kunnen jongeren zodoende zonder lange wachttijd, in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk gerichte begeleiding en behandeling krijgen. Ook valt dit onder de basisvergoeding van de zorgverzekering.

Op de website van Huisartspraktijk De Schans in Woudenberg staat te lezen: ,,Na de verwijzing door uw eigen huisarts krijgt u een intakegesprek van ongeveer 45 minuten bij de POH-GGZ, waarna deze aan u en uw huisarts een advies uitbrengt. Daarbij geeft de POH-GGZ nadrukkelijk aan of een kortdurend vervolgtraject binnen onze praktijk haalbaar lijkt of dat behandeling elders meer geëigend kan zijn.”

Wie Google raadpleegt over ‘piekeren’ komt veel tips tegen. ,,Piekeren veroorzaakt veel angst, somberheid en stress en put je uiteindelijk uit. Bovendien levert het meestal weinig op. Pak een vel papier en schrijf bovenaan ‘Piekerlijst’. Zodra je merkt dat je piekert, schrijf je het onderwerp waarover je piekert op de lijst en ga je wat leuks doen. Plan één keer per dag een ‘Piekerkwartier’ in waarin je nadenkt over de onderwerpen op je piekerlijst. Doe daarna iets ontspannends.’'


Wat een veelgenoemde tip is: bewegen. Sporten, wandelen of fietsen kan vaak nog op een veilige manier. Zonder veel mensen tegen te komen en afstand houden is mogelijk. Ook het buitenzijn laat sombere gedachten vaak al verdwijnen. Letterlijk uitwaaien kan helpen. Nu er meer thuis gewerkt wordt, is het fijn om een vaste dagindeling te hebben. Sta gewoon op tijd op en ga op tijd naar bed. Plan overdag je taken rond werk en studie of school. Eet op regelmatige tijden, eet of drink niet meer dan normaal.

Iedere huisarts adviseert om op www.thuisarts.nl te kijken. Hier zijn ook korte video's te vinden waarop dieper op onderwerpen wordt ingegaan. Ook staat duidelijk te lezen wanneer een bezoek aan de huisarts nodig is. ,,Wees niet bang om bij de huisarts een afspraak te maken. Als je op elk moment van de dag en week met iemand wilt kunnen bellen, mailen of chatten, kun je terecht bij De Luisterlijn.'' Wie op de website www.thuisarts.nl de zoekterm corona intypt, krijgt tien pagina's met zoekresultaten. Hier wordt ingegaan op allerlei mogelijke coronagerelateerde situaties.