Henk van de Wetering voor het Cultuurhuis, dat ook valt onder programma 1 Samenleving.
Henk van de Wetering voor het Cultuurhuis, dat ook valt onder programma 1 Samenleving. Joke van der Heide

'Bezuinigingsdialoog in 2013 was [ongemakkelijk]'

Al voor de bezuinigingsdialoog van 2013 was Henk van de Wetering als voorzitter van Voetbalvereniging Woudenberg uitgenodigd voor de dialooggroep Sport, Cultuur en Recreatie’. Als bagage voor de dialoog nam hij zijn jarenlange ervaring in de sport en adviesbranche mee, professioneel én als vrijwilliger.

Het grootste deel van zijn loopbaan heeft hij gewerkt bij de KNVB. Dit deed hij in combinatie met vrijwilligerswerk bij Voetbalvereniging Woudenberg. ,,Ik wilde met mijn voeten in de klei staan. Wil je je werk als manager goed doen dan moet je beleven wat er lokaal in de voetbalsport speelt”, legt hij uit.


KENNIS Door die gecombineerde kennis wist hij dat er in Woudenberg, als je naar de cijfers vergeleken met andere gemeenten kijkt, er relatief weinig geld wordt uitgegeven aan sport. Dit betreft met name onderhoud van de accommodaties en velden, waarvan hij de kwaliteit uitstekend vindt. Doordat daarnaast in Woudenberg sportverenigingen drijven op de inzet van de vele vrijwilligers, stelt hij dat er niet zoveel geld was om te bezuinigen.


Dat was het vertrekpunt om deel te nemen aan de dialoog in 2013. Een dialoog waar een duidelijke financiële opdracht lag en die hij ingewikkeld en ongemakkelijk vond. ,,Je zit met zoveel belangen aan tafel: van de muziekvereniging tot de volkstuinvereniging. Wat moesten wij als voetbalvereniging zeggen over het bedrag dat de muziekvereniging moest bezuinigen? Los van het gebrek aan kennis hierover voelt dat ongemakkelijk”, stelt hij. Daarnaast legt hij uit dat er begrip is voor elkaars verhalen, maar vervolgens wil iedereen wel zo weinig mogelijk bezuinigen op zijn eigen portemonnee. De aanpak met ambtenaren als chefs de dossier, die technisch voorzitter waren maar waarvan de dossierkennis beperkt was, zorgde volgens hem ook tot ongemakkelijke gesprekken. ,,Een externe onafhankelijke expert als voorzitter zou dit probleem oplossen”, reageert hij.


Het uiteindelijke resultaat was bij zijn groep een bezuiniging van 16 procent voor alle deelnemers volgens de zogenaamde kaasschaafmethode. ,,Heeft de dialoog met het behalen van het bedrag dan gewerkt? Dat is de vraag. Binnen mijn groep werd dit niet zo ervaren. Van Sierd Smit, die als één van de weinige bewoners bij een andere groep deelnam, begrijp ik dat bij zijn groep dezelfde teleurstelling en frustratie leefde."


SAMEN Tot zijn verbazing blijkt het participatieproces in 2013 het college en de raad van toen goed te zijn bevallen. Met als argument dat zij de dialoog aan de samenleving over willen laten en het geen politieke dialoog mag worden. ,,Zij zijn er niet of nauwelijks bij betrokken geweest. Ik vraag me af waar zij hun conclusies los van de cijfers dan op baseren. Ik vind dat je de dialoog samen moet voeren. Niet leidend als raadslid, maar vooral luisterend. Je bent niet voor niets gekozen.”


HANDSCHOEN Zijn ervaring en die van anderen waren voor hem reden om als raadslid PvdA-GL de handschoen op te pakken en bij andere gemeenten te onderzoeken of er alternatieve mogelijkheden zijn om de bezuinigingsdialoog in te vullen. ,,Ik heb als consultant in de advieswereld gewerkt en deed vergelijkbare opdrachten in de publieke sector. Bij deze casus was mijn doel om te onderzoeken hoe je de dialoog beter aan kunt pakken. Zeker in de situatie, waarin we zitten met de coronacrisis. Doordat de dialoog waarschijnlijk digitaal en interactief moet zijn vraagt het nog meer om een expert als voorzitter.” Dat de dialoog moeilijk gaat worden, staat voor hem vast. ,,Het betekent dat we echt de kosten van jeugdzorg en WMO terug moeten brengen door preventie, slimmer werken en het aantal dure projecten in de jeugdzorg te verminderen. Deze zware opgave moet op korte termijn leiden tot een besparing in 2022. Ik ben benieuwd naar de resultaten van de dialoog. Uiteindelijk kunnen we met elkaar efficiënter en effectiever werken, maar dat kost meer tijd.”


OPROEP Henk van de Wetering wil een oproep doen aan inwoners en gebruikers van de zorg om deel te nemen aan de dialoog. ,,Het is goed om bij zo'n grote bezuinigingsopgave de bevolking te betrekken. In 2013 deden voornamelijk organisaties van professionals en vrijwilligers mee. Ik hoop dat er deze keer ook veel inwoners en gebruikers van de zorg mee doen aan de dialoog.” Tot slot benadrukt hij nogmaals dat je niet zoveel tijd (zes avonden) hoeft te vragen aan de deelnemers. Dat ook met minder avonden met alle belanghebbenden aan tafel aan de orde komt hoe Woudenberg de samenleving in de toekomst voor zich ziet. ,,Dat gebeurt automatisch. In de praktijk zie je dat deze discussie al gevoerd wordt. Na de vaststelling van het sportakkoord zitten naast de sport, de Coöperatie de Kleine Schans, buurtsportcoaches, Reinaerde, de Geeresteingroep, huisartsen en SWO met elkaar om de tafel om plannen te maken hoe sport en bewegen als middel kan worden ingezet om de samenleving gezonder te maken. Daarmee gaan kosten bespaard worden.”