Wisseling van de wacht

Tijdens onze digitale gemeenteraadsvergadering van donderdag 28 mei was er wisseling van de wacht in de gemeenteraad. Drie raadsleden namen afscheid en drie nieuwe raadsleden zijn geïnstalleerd. Bij deze gebeurtenissen waren we gewend aan een volle raadszaal met familie van de vertrekkende en beginnende raadsleden als publiek. Natuurlijk horen hier ook bloemen en felicitaties bij. Dus dat voelde donderdagavond wel erg kaal om dit via ons computerscherm te zien en te horen. Overigens zijn die bloemen wel thuis bezorgd.

De gemeenteraad bestaat uit Woudenbergers die elkaar niet uit hebben gezocht en met elkaar het gemeentebestuur zijn. Zo namen we afscheid van drie heel verschillende mensen met als overeenkomst hun inzet in de gemeenteraad. De kwaliteit van Arno Vink van Gemeentebelangen is dat hij goed weet wat er leeft in het dorp met een luisterend oor en vooral ondernemer. Hij had 'ja' gezegd tegen het raadslidmaatschap, maar de vergadercultuur paste hem niet. Fijn dat Karin Schipper klaar staat om zijn werk in de raad over te nemen.

Jan van den Dool is het langstzittende scheidend raadslid - sinds 27 maart 2014 -, maar hij herinnerde er fijntjes aan dat SGP-raadsleden ook een traditie hebben van veel meer jaren raadswerk. Ik kenschetste Jan als een gedreven raadslid met focus op onderwerpen als cli├źntondersteuning, vasthoudend. Als voorzitter van de gemeenteraad ben ik twee keer bij zijn gezin op kraambezoek geweest. Het is goed dat ook jonge ouders vertegenwoordigd zijn in de raad. Tegelijk is het raadswerk dan een flinke belasting voor het thuisfront. Ik vind het mooi dat hij nu een bewuste keus heeft gemaakt om niet alle ballen in de lucht te houden. De bal van het raadswerk wordt overgenomen door Henri van Veldhuizen.

Sierd Smit is het derde raadslid van wie wij afscheid hebben genomen. Sierd is samen met zijn vrouw Anja een vertrouwd beeld in Woudenberg: op de fiets of lopend met kleinkinderen en in zijn rol bij het G-team van de voetbalvereniging. Hij was sinds 26 november 2015 raadslid, eerst voor de PvdA, later PvdA/GroenLinks. De reden om te stoppen, was het maken van een wereldreis. Ik hoop dat er spoedig weer een tijd aanbreekt om deze droom te verwezenlijken. Zijn plaats wordt ingevuld door Henk van de Wetering.

Dank aan alle raadsleden voor het nemen van de verantwoordelijkheid om Woudenberg goed te besturen.