De voorbereidende werkzaamheden, voordat het asfalt wordt aangebracht, worden getroffen.
De voorbereidende werkzaamheden, voordat het asfalt wordt aangebracht, worden getroffen. Adriaan Hosang

Veelal 's avonds en ['s nachts werken

Naast asfalt ook enkele andere voorzieningen

De N224 is een druk bereden weg waarover dagelijks vele duizenden auto’s dwars door het dorp Renswoude rijden.

Renswoude heeft immers geen rondweg, zoals in Woudenberg en Scherpenzeel. Al het verkeer moet wel door het dorp over de N224.


INFORMATIEBOEKJE De komende maanden wordt door Mourik Infra grootonderhoud aan deze weg uitgevoerd in opdracht van de provincie Utrecht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 25 mei tot en met 28 augustus en lopen vanaf de provinciegrens bij Scherpenzeel en bij Veenendaal/De Klomp.

Bij de werkzaamheden wordt, vanwege de coronacrisis, ook gezorgd voor de veiligheid en gezondheid van de wegwerkers voor wie er extra voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Door de coronacrisis konden er geen informatieavonden gehouden worden. Via een uitgebreid informatieboekje worden de inwoners geïnformeerd over wat er allemaal staat te gebeuren op en langs die N224, wanneer en waar die werkzaamheden worden uitgevoerd, op welke tijdstippen, de afsluiting van weggedeelten en het openbaar vervoer.


PARKEERTERREIN De werkzaamheden aan die N224 zullen in elf fases uitgevoerd worden. In sommige fases is het voor direct aanwonende niet mogelijk om hun auto voor het huis te parkeren. Dat doet zich voor bij de uitvoering van de fases 4, 6 en 7. Voor deze mensen is er een bewaakte parkeermogelijkheid gerealiseerd op het parkeerterrein De Hokhorst, voor christelijke basisschool De Borgwal.

De werkzaamheden aan de N224 zorgen er ook voor dat de bussen niet altijd de gebruikelijke route kunnen rijden. In de verschillende fases zullen eventueel tijdelijke bushaltes geplaatst worden. En soms is omrijden noodzakelijk of worden pendelbussen ingezet. Actuele reisinformatie is te vinden op www.syntusutrecht.nl/renswoude.

Mourik Infra probeert met de werkzaamheden aan de N224 zo min mogelijk hinder te veroorzaken. Daarom wordt het overgrote deel ervan in de avond, nacht en vroege ochtend gerealiseerd. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk om die werkzaamheden in de avond en nacht te realiseren. Op een aantal dagen in juli en augustus zullen ook werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 6.00 uur en 22.00 uur.


VERKEERSREGELAAR In de beginfase van de werkzaamheden wordt er gewerkt aan de asfaltreconstructie, het aanbrengen van de bermverharding en het 'aanstraten' van inritten.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de rijbaan afgesloten, maar aanwonenden kunnen, onder begeleiding van een verkeersregelaar, hun woning bereiken.

Tijdens de opknapbeurt van de N224 (Dorpsstraat) in Renswoude wordt ook aandacht geschonken aan de riolering. Het is niet zo dat de volledige riolering ontgraven wordt. Door het aanbrengen van een 'kous' is het de bedoeling de riolering recht te leggen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd, als alles tenminste volgens de planning verloopt, in de periode van 6 tot en met 17 juli.

Het herstraten van fiets- en voetpaden en het verbeteren van de voetgangersoversteekplaatsen is ook in het groot onderhoud van de N224 opgenomen. Ook de asfaltreconstructie en de bermverharding komen aan bod.


GESCHRAAPT Om alles in goede banen te leiden worden verkeersregelaars ingezet. Zij zijn bijvoorbeeld aanwonenden behulpzaam bij de begeleiding naar hun woning en ze zetten zich in voor de begeleiding van hulpdiensten, busdiensten, pakketbezorgers, werkverkeer en bestemmingsverkeer.


Woensdagavond, al eerder in de week was door een asfaltfrees de oude asfaltlaag van de N224 geschraapt, ging het dan echt gebeuren. Tal van medewerkers van Mourik Infra waren druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Op zeker moment werd gestart met het aanbrengen van de hechtlaag, voordat het asfalt op de weg gerealiseerd ging worden. Alles was er klaar voor en het wachten was op de vrachtwagens die het warme asfalt aan zouden voeren. Toen die eenmaal verschenen begon het allemaal te draaien. Gestart werd bij de rotonde Utrechtseweg, om zo richting de grens met de Scherpenzeel (provincie Gelderland) het nieuwe wegdek aan te brengen. Opzet was om dat deel van de N224 voor 6.00 uur klaar te hebben. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden moest verkeer van en naar Scherpenzeel omrijden en ook de lijnbus maakte maar een kort ritje en draaide op de rotonde Utrechtseweg weer terug, richting Veenendaal. De werkzaamheden duren nog diverse weken.

Het asfalteren vanaf de rotonde Utrechtseweg tot aan de grens met de gemeente Scherpenzeel kan beginnen.