Bestuur op plek derde sporthal: Nico van den Bergh, Cees van de Vendel, Judith Ravestein, Elmar van Krimpen en Hans Veenendaal.
Bestuur op plek derde sporthal: Nico van den Bergh, Cees van de Vendel, Judith Ravestein, Elmar van Krimpen en Hans Veenendaal. Joke van der Heide

Capaciteit De Camp te krap

Subsidieaanvraag derde sporthal

Joke van der Heide

WOUDENBERG Na jaren van onderzoek en overleg heeft de Stichting ABC eind april een subsidie gevraagd aan de gemeente voor de bouw en exploitatie van een derde kleinere en in uitvoering sobere sporthal. Het gaat om 1.150.000 euro voor de bouw en jaarlijks 22.950 euro voor een bijdrage in de exploitatie. De Stichting ABC kan zelf 350.000 euro bijdragen.


Hoewel het bestuur van de Stichting ABC zich er bewust van is dat het coronavirus zowel maatschappelijk als financieel ingrijpende consequenties heeft voor de Woudenbergse samenleving menen zij met de timing van deze subsidievraag toch invulling te moeten geven aan hun verantwoordelijkheid. Zij voelen zich hierbij gesterkt door het feit dat het Kabinet prioriteit toekent aan het zo snel mogelijk weer opstarten van sporten voor de jeugd.


NOODKLOK In een brief aan de gemeente luiden zij de noodklok. ,,Jarenlang hebben we met elkaar gebouwd aan mooie sportvoorzieningen. Het zou jammer zijn als we dit in onze groeiende gemeente niet kunnen vasthouden en uw inspanningen van decennia door een negatieve spiraal worden teniet gedaan. Iets opbouwen kost jaren, iets afbreken gaat helaas snel en tamelijk vanzelf”, schrijft het bestuur.


Voorzitter Judith Ravestein vertelt dat het ruimtetekort dusdanig is opgelopen dat er knelpunten ontstaan die niet meer kunnen worden opgelost. ,,Er zijn geen mogelijkheden meer om in te schikken of nog later te trainen. Waar tot voor kort twee keer per week trainen de standaard was voor veel teams, moet nu noodgedwongen worden volstaan met één keer per week. Dat dit de resultaten beïnvloedt en het plezier afneemt spreekt vanzelf. Ook is het al noodzakelijk om buiten het dorp te trainen, wat leidt tot ledenverlies”, licht zij toe.


TEKORT Aan de hand van de cijfers blijkt dat de twee bestaande hallen maximaal benut worden en 592 uur boven de norm van de VNG zitten. Daarnaast is er in totaal een tekort van 750 uur. Voor volleybal gaat het om 400 uur, voor korfbal om 100 uur en tafeltennis om 250 uur. Door het tekort moeten de verenigingen uitwijken. Tafeltennis wijkt uit naar de squashbanen. Drie groepen van volleybal trainen bij de stichting Reinaerde en korfbal is hard op zoek naar extra trainingsruimte.


Door de groei van Woudenberg met 1.000 woningen zal de vraag naar binnensporten naar verwachting extra groeien met 560 uur per jaar. ,,De totale capaciteitsvraag is daarmee 1310 uur per jaar. Met daarbij de 592 uur bezetting boven de norm is de capaciteitsvraag ruim voldoende voor de bouw van een derde sporthal met een omvang van 40 procent van een volledige hal. Deze hal zal worden gebruikt door Longa en de tafeltennisvereniging. Voor Longa is deze oplossing veiliger en praktischer”, aldus de voorzitter.


NIEUW BESTUUR Tot slot vertelt zij dat in twee jaar tijd het hele dagelijkse bestuur van ABC vernieuwd is. Naast Nico van den Bergh als penningmeester en bouwkundige Hans Veenendaal wordt Elmar van Krimpen ingewerkt als secretaris. Hij zal per 1 november starten.