Jan Willem Hengeveld, Marije Morren en Dorine de Jong rond de telefoon.
Jan Willem Hengeveld, Marije Morren en Dorine de Jong rond de telefoon. Hannie van de Veen

'Trots op onze school en onze prestaties'

De Griftschool
in gesprek met minister Slob

WOUDENBERG Arie Slob, Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gaat elke week op werkbezoek bij scholen overal in het land om contact te houden met de praktijk. Tijdens de coronaperiode kon hij deze niet fysiek afleggen, maar vonden ze telefonisch of via videobellen plaats. Op 28 mei was de Griftschool in Woudenberg aan de beurt. Het werd een half uur durend telefoongesprek met de schoolleiding, schooldirecteur Dorine de Jong, intern begeleider Marije Morren en leerkracht Jan Willem Hengeveld.


Jan Willem Hengeveld, die drie dagen per week op het ministerie werkt, had de Griftschool opgegeven voor een werkbezoek. Jan Willem: ,,Ze zijn altijd op zoek naar scholen om te bezoeken. Als team zijn we trots op onze school en op wat we gepresteerd hebben in coronatijd dus nodigden we de minister uit. Die ging daar op in."


PLEZIERIG Het werd een zeer plezierig gesprek waarbij de minister oprecht geïnteresseerd was in de school. Ze kregen uitgebreid gelegenheid om te vertellen hoe ze de door corona verplichte sluiting op 16 maart ervaren hadden. Dorine: ,,Het weekend voor de sluiting hebben we keihard gewerkt om het te regelen. Alles werd goed doordacht. Instructies werden gefilmd, collega's digitaal bijgeschoold, lespakketten samengesteld en rondbezorgd door mijn echtgenoot Michel en ook Jan Willem werkte die week op school in plaats van op het ministerie. We wilden zo snel mogelijk op school structuur aanbrengen binnen de kaders en protocollen van de PO-raad en bonden. Alle kinderen die dat nodig hadden kregen een laptop ter beschikking. Gelukkig hadden we er op school genoeg waardoor we er zeventig konden uitlenen aan kinderen die geen laptop hadden. In sommige gezinnen waren nu meer laptops nodig omdat meer kinderen en de ouders die nodig hadden. Je moest nu nog meer dan anders dienend zijn en snel schakelen. Iedereen leerde nieuwe vaardigheden."


Minister Slob, die zelf in het verleden docent op een middelbare school was, was duidelijk ervaren en waarschuwde begripvol het team om ondanks de druk ook aan zichzelf te denken: ,,Niemand heeft nu iets aan uitgeputte of zieke leerkrachten en er is nog geen duidelijkheid over de toekomst. Blijf thuis bij ziekte of bij risico's."


Hij was benieuwd hoe ze nu de draad weer probeerden op te pakken. Dorine vertelde over de scheiding tussen de groepen, het parkeren op een parkeerplein, hoe goed ouders zich aan maatregelen hielden en meedachten, dat de school de ouders elke week een update biedt, dat er geen vreemden in de school komen en dat alle leerkrachten 's morgens de kinderen opwachten op het plein. ,,We bewonderen de ouders dat ze zich snel aanpasten aan de richtlijnen. Voor iedereen was de ernst van de situatie duidelijk en we hebben onze aanpassingen en plannen goed gecommuniceerd. We zijn erg trots op alle kinderen, alle ouders en alle collega's."


NIEUW RITME Ook werd minister Slob uitgelegd dat deze tussenfase tot de volledige openstelling op maandag 8 juni eigenlijk het lastigst is omdat zowel kinderen als leerkrachten na het digitaal lesgeven, wat erg goed verliep, voor een korte periode weer aan een nieuw ritme van twee schooldagen per week moeten wennen. ,,Het is wel verbazend dat kinderen nu blij zijn met school, zich rustiger gedragen en er weinig akkefietjes op het plein zijn. We hopen dat ook logopedisten en dergelijke snel weer op school kunnen komen in plaats van videobellen. Op woensdag krijgen kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken extra les."


OP BEZOEK Minister Slob was blij te horen dat zelfs voor het kamp en de musical van groep 8 oplossingen waren bedacht want die zijn heel belangrijk als je van school gaat. ,,Voor de musical was er contact met de gemeente. De liedjes zijn via videobellen geoefend, er zijn vier uitvoeringen in de Camp waarbij precies 99 mensen kunnen komen voor onze 19 leerlingen en het decor van toneelvereniging mag geleend worden. De grootste winst van alle ervaringen zit echter in de waardering van de ouders die nu via de livestream gezien hebben wat lesgeven werkelijk inhoudt. Dat biedt hoop voor de toekomst." Vanzelfsprekend werd de minister tot slot gevraagd om op een later moment in het echt op bezoek te komen. Dat zegde hij toe.

Een plezierig telefoongesprek met minister Slob