Opnieuw handhaving Van Appeldoorn

WOUDENBERG Eerder dit jaar is bij een controle door de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vastgesteld dat een watertank van de blusschuiminstallatie bij Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. wegens onderhoud buiten gebruik was gesteld.


Die tank is als een communicerend vat verbonden met een tweede watertank. Van Appeldoorn ging er onterecht vanuit dat de eerste watertank geheel vervangen kon worden door de tweede tijdens het onderhoud. Als je de ene tank leeg maakt, maak je echter ook de andere leeg.


Dat tijdens het onderhoud beide watertanks leeg waren en er dus geen schuimblusinstallatie beschikbaar was, had bij de veiligheidsanalyse door Van Appeldoorn naar boven moeten komen. Daarom heeft het bedrijf de veiligheidsconsequenties onvoldoende beoordeeld.


Reden om Van Appeldoorn vanaf 1 april onder verscherpt toezicht te plaatsen van de omgevingsdienst en op 8 mei een dwangsombeschikking te sturen.


Hierin is vastgelegd dat als niet binnen een maand na oplegging van deze dwangsom het veiligheidsbeheersysteem bij Van Appeldoorn zodanig is aangepast dat de blusmonitor in geval van brand voldoende effectief is, het bedrijf aan de provincie Utrecht een dwangsom van 15.000 euro per dag met een maximum van 150.000 euro moet betalen. Ook moeten goederen met gevaarlijke stoffen in metalen drums met een strap zijn vastgezet.


Van Appeldoorn Chemical Logistics B.V. is een zogenaamd BRZO-bedrijf: een bedrijf dat valt onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. In totaal zijn dit ongeveer 400 bedrijven in Nederland. Deze bedrijven voeren activiteiten uit die risicovol zijn.


Bedrijven moeten aantonen dat zij deze risico's beheersen. Hiervoor is een apart toezichtprogramma waaraan verschillende overheidsdiensten samenwerken. Bij Van Appeldoorn is de provincie Utrecht het bevoegd gezag en is de uitvoeringsdienst de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

WOUDENBERG Afgelopen donderdag namen Arno Vink (GBW), Sierd Smit (PvdA-GL) en Jan van den Dool (SGP) afscheid als raadslid. Door de coronacrisis duurder dit iets langer dan gepland.


Redenen om afscheid te nemen waren dat Arno Vink als ondernemer niet paste in de vergadercultuur, Sierd Smit van plan was om een grote reis te gaan maken en Jan van den Dool naast zijn drukke baan meer tijd voor zijn gezin wil hebben. Sierd Smit blijft wel actief als plaatsvervangend raadslid.


Hun opvolgers Karin Schipper (GBW), Henk van de Wetering (PvdA-GL) en Henry van Veldhuizen (SGP) zijn dezelfde avond geïnstalleerd. Al eerder hebben deze nieuwe raadsleden hun ambities in De Woudenberger aangegeven.