Een schets van het appartementencomplex voor het Koningin Julianaplein.
Een schets van het appartementencomplex voor het Koningin Julianaplein. Schets projectontwikkelaar/gemeente

College negeert krachtig signaal bewoners

BP Koningin Julianaplein goedgekeurd

Joke van der Heide

WOUDENBERG Het Bestemmingsplan Koningin Julianaplein is met een nipte meerderheid van 8 tegen 7 na een stevig debat goedgekeurd. Waar de oppositiepartijen CDA, PvdA-GL en SGP vonden dat je als volksvertegenwoordiger met zo’n overweldigend aantal bewoners met bezwaren je niet mag verschuilen achter procedures, waren de formeel correct gevoerde procedures juist de reden voor de coalitiepartijen CU, GBW en VVD om vóór te stemmen.


Een belangrijk discussiepunt was of er wel een volledig participatietraject doorlopen is. Met wethouder Pieter de Kruif waren de coalitiepartijen het eens dat dit het geval is. De projectontwikkelaar had immers een inspraak/informatieavond gehouden. Dat alleen de direct omwonenden waren uitgenodigd, wat volgens Jan Mulder (SGP) slechts 10 procent van de inwoners uit de wijk is, vond Wim Merkens (GBW) geen probleem. Volgens hem is de grens hoeveel omwonenden je moet uitnodigen niet zo hard.


POSITIEVER Wethouder Pieter de Kruif vertelde dat de aanwezige inwoners op die avond positiever waren dan nu het geval is. Voor Bert Bosman (CU) getuigt het feit dat er nu heel veel mensen inspreken van grote betrokkenheid met de wijk. Zijn fractie is overtuigd dat de inspraakprocedure goed verlopen is en de belangen van de inwoners gehoord zijn. Het plan heeft zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden hierop reageren en kregen een afgewogen reactie van het college. Op de vraag van de oppositie hoe hij dan verklaart dat er massale onrust is onder de inwoners reageert hij dat de bewoners nu de plannen concreet zijn zich pas realiseren wat deze voor hen betekenen.


GBW was één van de partijen die het college tijdens de commissievergadering van 6 mei opriep om met de bewoners te gaan praten voor de raadsvergadering. De wethouder vond dit formeel procedureel niet juist, legde hij de raad uit. Volgens hem loopt het project al een jaar en is na de commissievergadering de raad procedureel aan zet. ,,Dan wil ik als wethouder niet eerst nog een gesprek aangaan.” Wim Merkens vertelde dat zijn fractie vervolgens zelf in gesprek is gegaan met de bewoners en concludeerde dat de bewoners vast blijven houden aan de denkrichting van de Structuurvisie, terwijl de raad daarna in het Bestemmingsplan Dorp verdere besluiten heeft genomen.”

Zowel de wethouder als Wim Merkens (GBW) vinden dat de buurt er van opknapt, het markante gebouw zelfs een kwaliteitsimpuls zal geven. Zij hopen dan ook dat de bewoners na realisatie van het project ook blij zullen zijn met het plan en hun nieuwe buurtbewoners. De oppositie was minder gelukkig. Jan Mulder (SGP) noemde het politieke proces een dieptepunt in de geschiedenis van de Woudenbergse politiek. Moniek van de Graaf (PvdA-GL) concludeerde dat het proces misschien formeel goed lijkt, maar vindt het signaal van de buurtbewoners te krachtig om in een democratische samenleving te negeren. ,,Dit speelde ook bij de Prins Hendrikstraat. Toen is de projectontwikkelaar wel om de tafel gaan zitten, hebben beide partijen water bij de wijn gedaan en is er een oplossing gekomen. Bij de handtekeningenactie hebben de bewoners al aangegeven dat ze de weg naar de Raad van State zullen volgen.”


Jan Bessembinders vond het procedureel juist niet goed gelopen. Door corona miste hij de fysieke inspraak. Dat had de raad zelf zo afgesproken, reageerde de wethouder. Toen de wethouder ook aangaf dat de raad akkoord is gegaan met het Bestemmingsplan Dorp en dus 30 appartementen reageerde hij fel dat daar alleen het aantal van 15 appartementen uit de Structuurvisie was weggelaten, maar niet verteld is dat het er 30 zouden worden. Zijn verzoek in een motie om terug te gaan naar 15 woningen werd niet gedeeld door de verdere raad.


De toezegging van de wethouder dat de gemeente en projectontwikkelaar de komende tijd veel met de buurtbewoners in gesprek zullen gaan over het borgen van de privacy door openbaar groen, de verkeersdrukte, parkeren en een veilige speeltuin, noemde de oppositie mosterd na de maaltijd.