'Wanbeleid moet stoppen'

Motie van afkeuring voor administratie belasting

Joke van der Heide

WOUDENBERG Op 28 mei stond het dossier over de moeizame afhandeling van de ‘vergeten’ WOZ-aanslagen op de agenda van de Woudenbergse gemeenteraad. Omdat CDA, PvdA-GL en SGP het ontoelaatbaar vinden dat inwoners na veertien maanden nog steeds zelf moeten vragen waar hun aanslag blijft en bij wel verstuurde aanslagen geen brief met tekst en uitleg plus excuses hebben gekregen zoals afgesproken was met de raad, hebben deze fracties een motie van afkeuring ingediend.


Een zwaar middel dat nog niet eerder in de Woudenbergse politiek is ingezet. Dat wethouder Anita Vlam namens het college haar oprechte excuses aanbood vonden zij niet voldoende om hun motie in te trekken. Zij verwijten het college van burgemeester en wethouders dat ze als raad keer op keer door inwoners erop gewezen moeten worden dat de belastingachterstanden nog steeds niet op orde zijn en dat het college zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.


BLOEDSERIEUS ,,Wij willen onze motie handhaven, om duidelijk te maken dat wij bloedserieus zijn dat dit wanbeleid afgelopen moet zijn”, benadrukten zij. Dat de gebrekkige informatie aan de raad komt doordat de geplande informatieavond in maart werd geannuleerd door de coronacrisis vonden zij een slap excuus. ,,Er zijn meer mogelijkheden om ons te informeren”, reageerde Henk-Jan Molenaar (SGP).


HANDMATIG De wethouder erkende dat een aantal zaken niet goed gelopen is en deelde dan ook de zorg van de indieners van de motie. De oorzaak ligt volgens haar in het feit dat in het proces van herstel voortdurend zaken in de administratie handmatig moeten worden gecontroleerd en hersteld voordat aanslagen verzonden kunnen worden. Het meesturen van de begeleidende brief bleek technisch niet mogelijk bij het printservicebureau. Daarom werd gekozen om de toelichting op de achterzijde van het aanslagbiljet te plaatsen. De wethouder was ambtelijk verzekerd dat de excuses aan de inwoners erop zouden staan, maar dit is niet gebeurd. Dat de Waarderingskamer, de toezichthouder op de uitvoering van belastingen, heeft geconstateerd dat de herstelwerkzaamheden kundig en efficiënt worden uitgevoerd, vond de wethouder positief.


BELOFTE Dat goede nieuws kreeg de raad ook In maart. Vanwege vragen van CDA, SGP en GBW kwam het college met een antwoordmemo met als kop ‘goed nieuws na controle door de Waarderingskamer’. Het college liet weten dat de aanslagoplegging in april 2020 bijgewerkt en actueel is. Opnieuw werd door bewoners aan de bel getrokken bij het CDA en de SGP. Reden om begin mei weer vragen aan het college te stellen. De beantwoording kwam 21 dagen later, een dag voor de raadsvergadering. ,,Er blijkt dat we niet bij zijn, dus de belofte van maart is niet waargemaakt”, aldus Jan Bessembinders (CDA) Verbaasd vroeg hij aan Marco van de Hoef (GBW) op grond van welke informatie hij weet dat het goed gaat komen.

De stand van zaken is nu dat de belastingaanslagen 2018 op een enkele na zijn verstuurd. Er in 2019 nog 100 OZB-aanslagen moeten worden verstuurd en voor 2020 94 procent van de objecten zijn aangeslagen. De motie werd met 7 tegen 8 verworpen.