Longa werkt de oefeningen buiten naast de Grifthal af. ,,De trainingen zijn gericht op de basis met veel kracht- en lenigheidsoefeningen.”
Longa werkt de oefeningen buiten naast de Grifthal af. ,,De trainingen zijn gericht op de basis met veel kracht- en lenigheidsoefeningen.” Longa Woudenberg

[Gemengde]

gevoelens bij

Longa Woudenberg

Hier zit maanden van voorbereiding in. Iedereen had er zoveel zin in.” Nikki Versteeg doelt op de jubileumshow die gymnastiekvereniging Longa voor volgende maand in de agenda had staan. Uiteraard heeft de trainster van de hoogste turnselectiegroep alle begrip voor het feit dat de show vanwege de coronamaatregelen niet door kan gaan. ,,Ik heb op dit moment een dubbel gevoel'', legt Versteeg uit. ,,Aan de ene kant is het een teleurstelling, voor de club als geheel en voor individuele leden die druk bezig waren met de voorbereidingen.”

Aan de andere kant is er ook verlichting. Sinds twee weken zijn de jeugdleden van Longa Woudenberg weer fysiek aan het trainen. De gezamenlijke online work-outs in huis of tuin zijn ingeruild voor ontmoeting, voor gezamenlijke oefeningen onder leiding van trainers.

Het doen van oefeningen in de sporthal zit er voorlopig nog niet in. Dus worden voor en na afloop van elke trainingen de matten en enkele toestellen naar buiten gesleept. Op het gras achter de Grifthal kan Longa tenminste weer aan bak. ,,Daar zijn we ontzettend blij mee, al zijn we beperkt in de oefeningen die we kunnen draaien. Je kunt niet alle toestellen zomaar buiten zetten, ook gelet op de veiligheid voor en belastbaarheid van de kinderen”, zegt Versteeg.


Zij is als volwassene ook gebonden aan de richtlijn van anderhalve meter. ,,Ik kan niet bij een oefening iemand opvangen. Dat betekent dus dat je ook geen nieuwe oefening aan gaat bieden, maar vooral focust op het fysieke onderhoud. De trainingen zijn gericht op de basis met veel kracht- en lenigheidsoefeningen.”


SOCIALE ASPECT Nadat de jeugdleden van Longa sinds 11 mei weer trainen, zijn de volwassen trainingsgroepen sinds gisteren ook weer aan de slag gegaan. Dat vertelt voorzitter Tanja van Dolder, die benadrukt dat ook de senioren stonden te springen om elkaar weer te ontmoeten. ,,De seniorengroepen trainen in de eerste plaats met elkaar om fit te blijven. Het lichaam vitaal en lenig houden, dat staat voorop. Maar tegelijkertijd is er ook het sociale aspect, dat gewaardeerd wordt. Sommige leden trainen al meer dan twintig jaar met elkaar.”

Van Dolder is blij dat de oudere leden ook weer aan de bak kunnen. ,,Ouderen behoren in algemene zin natuurlijk tot de risicogroep voor het coronavirus, maar uit een enquête bleek dat de behoefte om weer te starten heel groot was. Prima natuurlijk, maar je houden aan de anderhalvemeter-regel is dan wel cruciaal. Maar dat gebeurt ook. Kwetsbare groepen zijn zich natuurlijk als geen ander bewust van de risico’s.”


SPANNEND Van Dolder legt uit dat deze coronatijd spannend is, juist ook met het oog op de continuïteit van Longa. ,,Een punt van zorg is bijvoorbeeld ledenbehoud en –werving.” Zo zijn mei en juni juist maanden waarin leden nadenken over volgend seizoen. ,,De afgelopen jaren zagen we steeds dat het aantal leden dat zich aanmeldt en opzegt in balans is. We hebben al jarenlang een stabiel ledental”, schetst Van Dolder.

Hoe zich dat de komende maanden gaat ontwikkelen, durft ze niet te voorspellen. ,,Ik kan mij voorstellen dat ouders wel drempels zien om hun kind deze weken weg te brengen voor een proeftraining, waar ze vanwege de corona zelf niet bij mogen zijn.” Zo organiseert Longa op 6 juni de ‘Jong Talentendag’, bedoeld voor jonge kinderen die willen kijken of gymnastiek wat voor hen is. ,,Ik hoop dat mijn vrees ongegrond is en dat ouders ons het vertrouwen schenken. We doen er alles aan om kinderen op hun gemak te stellen en een leuke middag te bezorgen. Ook zijn kinderen deze weken van harte welkom om eens mee te trainen”, benadrukt Van Dolder.


OPVOLGERS Ook in andere opzichten ziet zij een probleem opdoemen. Het bestuur van Longa bestaat momenteel uit vier leden, waarvan drie hebben aangegeven na dit seizoen te gaan stoppen. Ook Van Dolder wil graag de voorzittershamer doorgeven aan een opvolger. ,,De jubileumshow, de clubkampioenschappen, de trainingen; dat zijn voor ons momenten waarop we nieuwe vrijwilligers kunnen werven. Omdat die contactmomenten er nu niet zijn, wordt de zoektocht naar opvolgers steeds moeilijker.”


En dat brengt Longa als club in een precaire situatie: ,,Zoals de vlag er nu bij hangt, blijft er na dit seizoen één bestuurslid over. We zoeken al langer naar opvolgers, maar tot nu toe zonder resultaat.” Zonder een bestuur op volle sterkte komt de continuïteit van de vereniging in gevaar, weet Van Dolder. ,,Het is in die zin vijf voor twaalf.”


Longa, wat staat voor ‘Lichamelijke Ontspanning Na Gedane Arbeid, opgericht in 1930, heeft dus behoefte aan vers bloed. Van Dolder denkt dat dat ook goed zou zijn voor de club. ,,Ik heb inmiddels 10 jaar bestuurswerk voor Longa erop zitten, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter. Dat heb ik met veel plezier gedaan, maar het is nu tijd om het stokje door te geven. Nieuwe mensen brengen ook frisse ideeën mee, dat is ook goed voor een vereniging.”


Een van de uitdagingen die in het verschiet ligt, is de viering van het 90-jarig jubileum. Als het aan trainster Nikki Versteeg en scheidend voorzitter Tanja van Dolder ligt, gaat de negentigste verjaardag van de club niet geruisloos voorbij. ,,Al weten we niet hoe de coronamaatregelen zullen uitpakken en wat wel en niet mogelijk is, later dit jaar hopen we met elkaar toch nog een feestje te vieren.”

Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger of interesse heeft in een bestuursfunctie, kan aanmelden via info@longawoudenberg.nl.