Personeel voor het front van 'De Bron' voor de laatste keer in de schijnwerpers.
Personeel voor het front van 'De Bron' voor de laatste keer in de schijnwerpers. Fotoarchief Oud Woudenberg

'Van pure vreugde tot diepe ergernis'

Serie 5 deel 5 door Ot Beigelsteijn


Maar na 22 jaar moest die renovatie er toch echt komen. Bovendien werden de eisen voor zwembaden steeds verder opgeschroefd.

Dat in ogenschouw genomen gaf de Commissie Welzijn het College van B.&W. in overweging of het al dan niet verantwoord is de opdracht tot renovatie van 'De Bron' te verstrekken. In het licht van de financiële positie stelden de meeste fracties sluiting van het bad voor.


Het zat eraan te komen. B&W gaven het al ruimschoots van tevoren aan. Jammer was het wel omdat de bevolking van Woudenberg een flink bedrag aan het bad had bijgedragen.


Als het bad gesloten wordt moet een oplossing worden gevonden voor het school- en bejaardenzwemmen. Wanneer het instructie-zwemmen bij 'De Zwoer' in Driebergen of 'De Octopus' in Leusden moeten worden ondergebracht heeft dat voor de gemeente ook financiële consequenties. En niet te vergeten de wachtgelden die aan de drie betrokken vaste krachten moeten worden betaald.


In dezelfde periode ligt er ook een notitie van het CDA, Gemeentebelangen, PvdA en VVD op tafel met betrekking tot de herstructurering van de gemeentelijke financiën, inclusief het voorstel om zwembad 'De Bron' af te stoten. Sluiting zou toch een financieel voordeel van 62.000 Gulden betekenen, wat in de jaren daarna zou kunnen oplopen tot ruim 87.000 Gulden per jaar.


Dat is tegen het zere been van een heleboel mensen. In een ultieme poging om de sluiting van het bad tegen te gaan en daarmee het definitieve einde van de waterpret te voorkomen, wordt een stichting in het leven geroepen die op zich neemt om een groot aantal handtekeningen tegen de sluiting te verzamelen en deze aan het College van B.&W. aan te bieden. De bron van vreugde werd tot bron van ergernis.


Tenslotte werd tot sluiting besloten. Gezien de financiële perikelen werd voor het geld in plaats van het welzijn van de burgers van Woudenberg gekozen. De stichting heeft het leed niet kunnen voorkomen. 'De Bron' werd gesloten en afgebroken. Weg waterpret. Ajuus!


Ruud van Keulen heeft later een functie binnen de gemeente Woudenberg vervuld, doch is op veel te jonge leeftijd overleden.


Tenslotte voor Kees de Kruif nog een pluim voor het destijds aandragen van de naam ‘De Bron’.


Bronnen: Archief Oud Woudenberg, Digibron


         * * * * * *

Dit was het laatste deel van Wombargs Waterpret. Hierna een nieuwe serie over bewoners binnen een straal van 100 mtr. rond de Poort.