Het is zomertijd

Met de restauratie van het bordes sluit de gemeente Woudenberg een bijzondere eerste helft van 2019 af. Deze week vergadert de gemeenteraad na vier lange, voorbereidende vergaderingen voor de laatste keer voor het zomerreces en schakelen de raadsleden terug in zomerstand. Geen avondvergaderingen, tijd om afstand te nemen, te reflecteren op alles wat ons de laatste maanden bezighield.

Als ik de nieuwsberichten op onze website of andere social media doorkijk, zie ik zaken als de eikenprocessierups, het beheersen van de zorgkosten, de mooie 4 mei-herdenking en de naturalisatie van een vader en zijn dochter. Koningsdag in Amersfoort was een hoogtepunt met Woudenberg als regiogemeente mooi zichtbaar met ons team in de regioquiz. Wat een mooi beeld van onze koning Willem-Alexander die zich bij ons team aansloot en een fanatieke speler was.

Ook bij het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in Barneveld was Woudenberg als regiogemeente actief betrokken. Met een bus vol bestuurders ging ik ’s middags naar de Pyramide om het bijzondere verhaal van de Franse tijd door de gidsen en de familie De Beaufort te laten vertellen.

Wat wij in de zomerperiode ook achter ons laten, is de brand op vrijdagavond 10 mei. De dienstverlening aan onze inwoners hebben wij snel weer opgepakt, maar op het gemeentehuis was het nog even inschikken. De werkruimte van dertien medewerkers waar de brand was, is opnieuw opgebouwd en ingericht. Met het weer in gebruik nemen van deze werkruimte kunnen we dit hoofdstuk afsluiten.

SYMBOOL De restauratie van het bordes van het gemeentehuis zie ik als symbool voor veel zaken die ons bezighouden. Het bordes als traditie en ook tradities hebben onderhoud nodig. Er brokkelt wat af en met een nieuwe eigentijdse aanpassing kunnen we verder. De samenleving verandert en de gemeente beweegt daarin mee. Naast de nabijheid van dat fijne gemeentehuis verwachten onze inwoners ook dat de gemeente voortdurend digitaal bereikbaar is. Dat vraagt investeringen en nadenken over cyberveiligheid en bescherming van al uw waardevolle gegevens. Dat is voortdurend werk in uitvoering, want net als ons bordes moet dat een stevig digitaal gebouw zijn.

Ook ik ga in de zomerstand en neem een pauze tot september in het schrijven van deze column. Ik wens jong en oud een mooie zomer toe, of je nu op vakantie gaat of thuis blijft, geniet met een aangepast ritme.