Op pad met tankauto met 6 personen is efficiënter voor Woudenberg.
Op pad met tankauto met 6 personen is efficiënter voor Woudenberg. Joke van der Heide

'Hakken in het zand bij VRU'

Bezwaar op Kadernota

Joke van der Heide

WOUDENBERG Hakken in het zand, dat is het advies van het CDA aan het college als het gaat om de zienswijze die de gemeente Woudenberg heeft ingediend op de Kadernota van de VRU. Met nadruk, omdat de VRU eerdere bezwaren over dezelfde onderwerpen gewoon naast zich heeft neergelegd.

Om te vermijden dat de 26 deelnemende gemeenten regelmatig te maken hebben met incidentele verhogingen of teruggaven, heeft de VRU voorgesteld om het positieve rekeningresultaat van 966.000 euro niet te laten terugvloeien naar de 26 gemeenten, maar te investeren in een ontwikkel- en egalisatiereserve. Met als doel stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage te realiseren op langere termijn. Deze maatregel gaat op de korte termijn echter wel gepaard met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De gemeente Woudenberg kon en kan niet instemmen met dit voorstel en verwacht dat het bedrag terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. De gemeente kan alleen toestemmen wanneer er duidelijke bestemmingen voor de reserve worden aangegeven en wil geen vrijbrief geven. Volgens de gemeente Bunnik draagt het voorstel ook niet bij aan transparantie.

De raad staat volledig achter de ingediende zienswijze van het college. Gezien de noodzaak om 250.000 euro per jaar te besparen moet er volgens meerdere fracties scherp aan de wind gevaren worden. Dit betekent dat er ook kritisch gekeken moet worden hoe de gemeente Woudenberg moet omgaan met gemeenschappelijke regelingen als de VRU. Jhony Stalman (VVD) vroeg al eerder in de raad in hoeverre de gemeente kan bezuinigen op deze regelingen. Met de kostenstijging van 200.000 euro op gemeenschappelijke regelingen een logische vraag voor de naderende Bezuinigingsdialoog. Jan Bessembinders (CDA) vroeg burgemeester Titia Cnossen in de commissievergadering van 26 juni wel in hoeverre onze gemeente beleidsmatig invloed heeft. ,,De VRU heeft niets gedaan met onze eerdere zienswijze over dit onderwerp, terwijl ook andere gemeenten aangaven niet enthousiast te zijn", zo stelde hij. Burgemeester Titia Cnossen reageerde dat zij hoopt een meerderheid te vinden binnen de 26 deelnemende gemeenten. Maar geeft aan niet te weten hoe sterk Woudenberg staat. Er is nog geen meerderheid voor de zienswijze. Slechts 6 gemeenten hebben dezelfde reactie op dit voorstel.

Het besluit van de VRU om bij onvoldoende opkomst een tankauto met 4 personen te laten uitrukken, leidt tot zorgen in Woudenberg rond veiligheid van vrijwilligers, inwoners en bedrijven. Deze maatregel is in Woudenberg niet van toepassing omdat er voldoende vrijwilligers zijn om de eerste tankauto met 6 mensen te laten uitrukken. Volgens de burgemeester is het voor de motivatie van de vrijwilligers en efficiëntie dan beter om direct een tankwagen met 6 personen te sturen. In de praktijk kan dat voldoende zijn, terwijl er met de tankwagen met 4 personen altijd een tweede wagen gestuurd moet worden.