Meer kans op woning

Invoering
verordening doelgroepen

Joke van der Heide

WOUDENBERG Om de Woudenbergse woningvoorraad voor met name lage- en middeninkomens goed bereikbaar te houden, heeft het college aan de raad voorgesteld om een doelgroepenverordening vast te stellen. Hierover neemt de raad op 11 juli een besluit.

Met de doelgroepenverordening heeft de gemeente een betere onderhandelingspositie ten op zichten van projectontwikkelaars over de aard en het aantal nieuw te bouwen woningen. Dat is hard nodig volgens Moniek van de Graaf (PvdA-GL), die al langere tijd een warm pleitbezorger is van dit instrument. Zo krijgen starters en mensen met lagere inkomens een betere kans op een woning. De raad is enthousiast over het voorstel. Het instrument valt of staat wel met de uitvoering. Dit betreft de eisen die gesteld worden aan de projectontwikkelaar over het aantal te bouwen sociale huur- en middenhuurwoningen, de prijshoogte voor de goedkope woningen, inkomensgrenzen per type woning en de tijdsduur dat de woning de bestemming houdt.

GBW en SGP hadden moeite met de naar hun idee te hoog gestelde inkomensgrens van 60.000 euro voor goedkope koopwoningen. Het risico is dan dat deze huizen gekocht worden door mensen met een te hoog inkomen. Voor mensen met een inkomen van 50.000 euro is een goedkope koopwoning van 200.000 euro ook bereikbaar.

p 7