Elsabe en de jurk van Mien
Elsabe en de jurk van Mien Ot Beigelsteijn

'Tortelen na volbrachte arbeid'

Deel 29D

Een andere vorm van huisvlijt en gepast rentmeesterschap betreft een zijden jurk van Mien die zij gedragen heeft tijdens het dertig-jarige huwelijksfeest van haar ouders Cornelie en JB. Deze jurk is altijd meeverhuisd. Voor de eenentwintigste verjaardag van kleinkind Elsabe is de jurk vermaakt en is door laatstgenoemde gedragen met een gewijzigde onderkant en zonder topje. Later is deze nogmaals gedragen en tenslotte door Frederique met een ander topje.

DE HOOGT In hun latere leven zijn Jaap en Mien naar Lochem verhuisd. Jaap is daar in 1945 overleden. In 1953 verhuisde Mien naar De Hoogt in Maarn waar zij naast bouwer Ferd en Jan junior, die toen op de benedenverdieping woonde, een deel van het huis tot haar beschikking had. Ferd had in die tijd zijn huis eigenhandig in drie appartementen onderverdeeld. In 1955 ging Mien naar Ellecom waar haar dochter en haar man woonden. Daar is zij in 1957 in huis Hofstetten op achtenzeventigjarige leeftijd overleden.

Twee dingen die nog in het bijzonder aan Jaap en Mien herinneren zijn een tinnen wandbord met de tekst 'La vertu est un Beaufort' (De deugd is een Beaufort) met tweemaal het bekende kasteeltorentje met de vrouw met de spiegel in haar hand dat ook op diverse bekende wapenschilden wordt gebruikt en een fauteuil waarvan Mien de rugleuning eigenhandig heeft geborduurd met de tekst Fide et constantia (door trouw en standvastigheid).

NIEUW HUWELIJKSFEEST Kort voor het huwelijk van Maus en Henriëtte, namelijk op 15 januari 1908 was de Koninklijke Hollandsche Lloyd, een Nederlandse rederij, in Amsterdam opgericht. Het was een samenvoeging van de Zuid-Amerika Lijn en de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Maus zou na zijn loopbaan bij de Koninklijke Marine daar later als één van de directieleden optreden.

De Koninklijke Hollandsche Lloyd krijgt het moeilijk. Op 28 mei 1930 zal Maus in dienst van Wm H. Müller & Co. overgaan die belangen in de K.H.L heeft. Op 15 mei 1935 moet surseance van betaling worden aangevraagd.Er wordt een nieuwe naam bedacht met een knipoog naar de oude: de NV tot voortzetting van den Koninklijken Hollandschen Lloyd. De directie van de vennootschap was in handen van Müller & Co. Omdat Maus toch al bij Müller in dienst was bleef hij directeur tot aan zijn pensionering.

EN NOG ÉÉN Op 15 juli 1909 was het opnieuw groot feest op Huize Laanzicht. Willem Hendrik trad in het huwelijk met Ada Wilhelmina van Eeghen.Op aanraden van zijn broer of door een toevallig relatieverband? Had hij één van de dochters van de directeur van zijn oudere broer Ferd op Laanzicht ontmoet en haar stiekem in de Ark in de achtertuin ten huwelijk gevraagd? Wie weet! De huwelijksreis gaat naar Duitsland. Dat zal ongetwijfeld per spoor zijn gebeurd. Via Woudenberg over Keulen of via Maarsbergen en vis Arnhem? Wie zal het nog kunnen navertellen?

Tijdens zijn huwelijksreis ging Willem voor JB tussen neus en lippen door nog even langs bij Stiegele, de wapenfabrikant. Daar kocht hij voor zijn vader een tweetal Drieling geweren kaliber 16. Voor een jager in hart en nieren zoals Willem was is er op zo'n bedrijf altijd wel iets interessants te zien.

Willem Hendrik en Ada gingen wonen op 't Stort in Maarn. Eerst huurden zij het pand van Daniël David Stuten voor een aantal jaren, daarna, in 1916, werd het door de vader van Ada Wilhelmina voor haar gekocht. WH had blijkbaar de centjes nog in onvoldoende mate van zijn vader op Laanzicht mee gekregen. Met andere woorden: Het erfdeel was nog intact. Zo zouden vijf kinderen krijgen waarvan Karel Maurits vijfennegentig jaar oud is geworden.

PAARD Wanneer hij naar kantoor op de boerderij De Poort op Laanzicht ging deed Willem dat meestal te paard. Pas in 1920 schafte hij zijn eerste automobiel aan. Dus hij zal het naar alle waarschijnlijkheid niet zijn geweest waarvan die gespotte automobiel op Huize Laanzicht was, waarover in één van de eerdere hoofdstukken is gerept.

(vervolg in deel 29E)

Bronnen: : Archief fam. De Beaufort, Wikipedia, genealogie online

Ada van Eeghen en Willem Hendrik de Beaufort die hun intrek op 't Stort in Maarn zouden nemen dat de vader van Ada had gekocht.