Afbeelding
MarjanNo

Schuttingtekst

Schuttingtekst

Vraag Wij wonen in een drive-in woning in een rijtje. Moeten wij de plaatsing van een schutting tussen de tuinen zonder meer accepteren? En mag die schutting direct op de scheidslijn staan of dient zij op een aantal centimeters uit de grens geplaatst te worden?

Antwoord Er mogen geen ramen in een zijmuur zijn die aan de grens van andermans grond staat. Daarom ook is het toegestaan een haag of heining rondom de tuin te vervangen door een stenen muur van maximaal twee meter hoog. Als de bouwer van de schutting tevoren geen overleg met u heeft gepleegd, zou ik maar niet protesteren, want als hij in Boek 5 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek artikel 49 leest, dat hij ook een stenen muur mag (laten) bouwen en zijn naburen kan verplichten voor gelijke delen aan de kosten bij te dragen, gaat dat bouwwerk u ook geld kosten. Vanzelfsprekend mag zo'n scheidsmuur of schutting precies op de grens van beide percelen worden opgetrokken, want de eigenaar van een erf is bevoegd dit af te sluiten (artikel 48).