Jonmgen mantelzorgers kwamen informeel bijeen.
Jonmgen mantelzorgers kwamen informeel bijeen. Hannie van de Veen

'Zou fijn zijn om een vertrouwenspersoon te hebben'

Bijeenkomst
voor jonge mantelzorgers

WOUDENBERG Jongerenwerkster Anouk Koster organiseerde donderdag 14 februari een informele bijeenkomst voor en over jonge mantelzorgers. Behalve mantelzorgers waren er ook afgevaardigden van MEE, Inwonersraad Kleine Schans, Reinaerde, Steunpunt Mantelzorg en de gemeente aanwezig.

Al eerder is geprobeerd zicht te krijgen op jonge mantelzorgers in Woudenberg.

Anouk: ,,Er is bekend dat van elke drie jongeren er één mantelzorger is. Ook in Woudenberg moeten er veel jongeren zijn die zorgen voor een familielid. We zouden hen graag ontmoeten om te kijken of we hen kunnen ondersteunen. Het is lastig om mantelzorgers op te sporen, maar jonge mantelzorgers van heel jong tot ongeveer 23 jaar lijken onvindbaar.''

,,Deze bijeenkomst zie ik als een start. Ik ga ook in gesprek met huisartsen, scholen, politieke partijen en kerken en wil social media gebruiken. We willen onder meer een 'brusjesgroep' vormen met broers en zussen van iemand met problematiek."

Tegenwoordig zijn er geen criteria meer om mantelzorger te heten: iedereen die zorgt of zich zorgen maakt om een familielid, is mantelzorger, maar mensen realiseren zich dat niet of pas op latere leeftijd.

Anouk: ,,Vroeger was het vanzelfsprekend en traditie dat je uit loyaliteit zorg verleende, maar daardoor was er ook geen erkenning voor het verdriet, de spanning of de impact die het met zich meebrengt. Het is altijd knokken. Soms speelt ook schaamte een rol."

Aan Kayleigh werd gevraagd waar zij als jonge mantelzorger mee geholpen zou zijn. ,,Mijn zus is ouder dus ik weet niet beter dan dat ik rekening met haar moet houden, maar een vertrouwenspersoon of een buddy zou fijn zijn. Bij vrienden kun je dit niet kwijt. Wel bij ons huisdier. Op school weten ze er wel van, maar je loopt er niet mee te koop. Een voordeel is dat ze thuis minder op mij letten en dat je sneller eigen keuzes maakt. En als je zelf hobby's hebt tilt dat je er even uit."

Tijdens de week van de mantelzorg in juni wil Anouk activiteiten organiseren.