Goof de Vor is er vooral trots op dat de adviesraad echt onafhankelijk adviseert en niet bang is om af te wijken van de visie van de gemeente.
Goof de Vor is er vooral trots op dat de adviesraad echt onafhankelijk adviseert en niet bang is om af te wijken van de visie van de gemeente. Joke van der Heide

'Adviesraad heeft invloed'

Voorzitter neemt afscheid

Joke van der Heide

WOUDENBERG Goof de Vor neemt na zeven jaar afscheid als voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in verband met zijn verhuizing naar Friesland. Een verhaal van een bevlogen en enthousiast bestuurder. Hij woonde net drie jaar in Woudenberg toen zijn vrouw de Woudenberger open op tafel had gelegd bij een artikel over het afscheid van de voorzitter van de toenmalige Wmo Adviesraad. Met een briefje erbij met de tekst: ,,Dit is iets voor jou." En dat was ook zo, vertelde Goof.

Bij zijn aantreden was de eerste stap om het secretariaat goed op orde te krijgen. De voorzitter was al even weg en hoewel er wel noodvoorzitters waren geweest, was er volgens Goof niet goed vastgelegd waar de club voor stond. Goede notulen, zorgen dat de stukken vindbaar waren, een vaste structuur van de adviezen en scherper geformuleerde adviezen moesten de organisatie op een hoger niveau brengen. ,,Daarvoor was een goed secretariaat onmisbaar. Ik vond ook dat het een betaalde en onafhankelijke functie moest zijn. Ik vond het niet juist dat de gemeente hiervoor een medewerker beschikbaar zou stellen. Jeanine Schaling solliciteerde en kreeg de baan", vertelt hij.

De functie van de adviesraad is en was dat deze gevraagd en ongevraagd meedenkt met de gemeente over het beleid voor, eerst de Wmo en, sinds 1 januari 2016 het sociaal domein met aandachtsgebieden als zorg, werk en inkomen. Er is wel een groot verschil. Bij de Wmo Adviesraad zaten vertegenwoordigers vanuit het maatschappelijk middenveld als kerken, ouderenbonden en het Platform gehandicapten, die gestuurd werden vanuit hun achterban. Bij de Adviesraad Sociaal Domein treden bestuursleden toe op persoonlijk titel en interesse."

TROTS Op de vraag waar hij trots op is, vertelt Goof dat de adviesraad daadwerkelijk invloed heeft: ,,De adviezen die wij leveren worden gebruikt door de gemeente, maar ook door politieke partijen als onderbouwing van hun standpunten." Positief vindt hij dat de adviesraad bij de advisering ook inwoners betrekt. ,,Dit hebben wij gedaan met mantelzorg. Het echtpaar Blokhuis maakte bij de beoordeling van het beleidsstuk de praktijk zichtbaar."

Maar vooral is Goof er trots op dat de adviesraad echt onafhankelijk adviseert en niet bang is om af te wijken van de visie van de gemeente. ,,We blijven standvastig in het benadrukken van gewenste zaken, zoals verbeterde beleidsevaluaties met meetbare doelstellingen en het belang van goede en duidelijke communicatie, zoals voor de inwoners het schrijven van beleidsstukken in begrijpbare taal. De Coƶperatie De Kleine Schans is volgens hem inhoudelijk op de goede weg. ,,De kwetsbaarheid zit in het bestuur dat moet leren om als werkgever op te treden." Tot slot wil hij een oproep doen voor nieuwe leden binnen de adviesraad. Om een dwarsdoorsnede van de samenleving te krijgen is de adviesraad op zoek naar leden in de leeftijd van 28-45 jaar. Het gaat om een functie voor 35 uur per jaar: 6 vergaderingen en meewerken aan 1 of 2 adviestrajecten.

Afbeelding