'Shutdown' provincie

Voorschotten
Rijk 60 procent opgeschort

Joke van der Heide

WOUDENBERG Toen duidelijk werd dat de vaststelling van de jaarrekening 2017 in 2018 niet meer ging lukken, heeft de minister van Binnenlandse zaken de voorschotten die de provincie van het Rijk krijgt voor 60 procent opgeschort, totdat de jaarrekening alsnog wordt vastgesteld door de accountant. De vraag is of deze situatie gevolgen heeft voor Woudenberg.

De gemeente is hierin heel duidelijk: ,,Wij voorzien geen gevolgen voor de lopende projecten." Alle Woudenbergse politieke fracties reageerden dat zij voor de korte termijn ook geen gevolgen zien.

BUFFER Gelukkig heeft de provincie voldoende financiƫle buffers, stellen Michel Hardeman (CDA) en Elli van Oosterom (CU) en kunnen zij hun spaarpot aanspreken.

,,De provincie vindt dat ongewenst, maar is in staat om dat te doen", voegt Odile de Man, tweede op de provinciale VVD-lijst, toe.

Met Marjolein van Elteren, zesde op de provinciale lijst van GroenLinks, is zij het eens dat er geen sprake is van een shutdown. ,,De provincie ontvangt tijdelijk minder geld en niet geen geld", aldus Van Elteren.

,,De deuren zijn en blijven bij de provincie geopend en de provincie betaalt de rekeningen en het personeel", voegt De Man toe. Zij geeft aan vertrouwen te hebben in het proces.

Marco van de Hoef (GBW) deelt dit. ,,Ik kan mij niet voorstellen dat in een beschaafd land als Nederland deze 'shutdown' lang zal duren. De provincie moet natuurlijk wel duidelijkheid geven over de rechtmatigheid van de kosten van de Uithoflijn."

ONVOLDOENDE Daar ligt volgens Frans Hazeleger, derde op de provinciale lijst van de SGP, een groot probleem. ,,De accountant is er duidelijk over dat de onderbouwing van de betaling aan aannemer BAM onvoldoende lijkt." Hij vindt de 'shutdown' een symptoom van een onderliggend probleem. ,,Er is bijna geen verslaglegging van cruciale bijeenkomsten, beslissingen en adviezen. De provincie wordt bestuurd door een ambtelijke top met een eigen agenda."

VERANDERINGEN Om herhaling te voorkomen, vindt ook Marjolein van Elteren dat de provincie zo snel mogelijk aan de slag moet met verbeteringen in de organisatie en een cultuurverandering op gang moet brengen.

Henk-Jan Molenaar (SGP) begrijpt niet waarom de provincie haar jaarrekening maar niet op orde krijgt. ,,Die zelfde provincie is de toezichthouder van onze begroting en jaarrekening. Wij moeten als gemeente voldoen aan allerlei regels. Dat de provincie zich nu zelf niet aan de regels houdt, tast de geloofwaardigheid aan van de provincie als toezichthouder."

TOEZICHT Wanneer de gemeente haar financiƫn niet op orde heeft staat de gemeente onder toezicht.

Woordvoerder Frank Kools van gedeputeerde Dennis Straat geeft aan dat de situatie niet zo ernstig is dat de provincie onder preventief financieel toezicht staat. ,,De provincie hoeft geen toestemming of goedkeuring te vragen aan het Rijk over uitgaven." De woordvoerder hoopt dat de situatie zo snel mogelijk voorbij is, maar kan geen datum geven.