Bijeenkomst over 'gelovig zijn' in de Voorhof

Bijeenkomst over 'gelovig zijn' in de Voorhof

WOUDENBERG Heeft de kerk nog toekomst? Die vraag staat centraal tijdens de tweede bijeenkomsten op woensdag 27 februari in de Voorhof in Woudenberg.

Ds Marten Jan Kooistra is van mening dat de kerk absoluut nog toekomst heeft. ,,'Gelovig zijn' is de afgelopen tientallen jaren steeds minder vanzelfsprekend geworden. Daarnaast worden we meer en meer geconfronteerd met vrienden en familieleden, die kerk/­pa­rochie en geloof vaarwel zeggen. Sommige mensen vragen zich dan ook serieus af: heeft de kerk nog toekomst?'' Om hierover in gesprek te gaan, organiseerde de kerk twee bijeenkomsten. De eerste vond plaats op woensdag 30 januari. De tweede zou aanvankelijk plaatsvinden op en 13 februari, maar is verschoven naar 27 februari. ,,Aan de hand van een DVD zullen we kijken naar een paar schitterende initiatieven en daarover zal ik ook het een en ander vertellen. Maar ik ga ook graag het gesprek aan. Aan de orde komt bijvoorbeeld: Heb je iets ontvangen van de parochie/kerk wat voor jou heel belangrijk is? Wat zou je meer willen zien in de toekomst? Als je nu eens mee mocht bepalen hoe de toekomst van de parochie/kerk eruit zou zien: welke twee of drie dingen zou je dan graag zien gebeuren?'' De bijeenkomst op woensdag 27 februari vindt plaats van 19.45 tot 22.00 uur in de Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139, hoek Nijverheidsweg). Informatie: martenjan@mjkooistra.nl/06-52684452.

Steun voor natuur en erfgoed in Utrecht groeit

WOUDENBERG Utrechts Landschap zag haar achterban het afgelopen jaar met 2000 groeien naar 26.500 beschermers. Nog nooit in haar 92-jarig bestaan kon Utrechts Landschap rekenen op de structurele steun van zoveel donateurs. Utrechts Landschap zet zich in voor het beschermen van natuur en erfgoed in de provincie Utrecht. Dat doet de stichting door gebieden en monumentaal erfgoed aan te kopen en zo veilig te stellen voor de toekomst. Directeur-rentmeester Saskia van Dockum: ,,We merken dat de interesse in natuur en erfgoed groeit bij de inwoners van de provincie Utrecht. Steeds meer mensen vinden het belangrijk dat al dat moois in hun regio behouden blijft voor toekomstige generaties en besluiten ons daarom te steunen.''

Vooral het verbinden van natuurgebieden tot een aaneengesloten netwerk vinden veel beschermers van Utrechts Landschap belangrijk. Dat blijkt uit gesprekken die Utrechts Landschap heeft gevoerd met haar donateurs én uit de extra steun die de stichting keer op keer van haar beschermers ontvangt bij wervingsacties om gebieden aan te kopen. Eind 2017 kocht Utrechts Landschap met hulp van beschermers Park Vliegbasis Soesterberg en in 2018 een deel van de Middelwaard in Vianen. Beide gebieden vormen een belangrijke schakel in het netwerk aan natuurgebieden. Ook dit jaar heeft Utrechts Landschap plannen om gronden aan te kopen die het natuurnetwerk in de omgeving van de Middelwaard bij Vianen versterkt.