Esther Al Hassany en Judith de Boer.
Esther Al Hassany en Judith de Boer. De Kleine Schans

'Met een gerust hart verder'

Consultenten over de Wmo
in de praktijk

WOUDENBERG Coöperatie de Kleine Schans verzorgt in Woudenberg de uitvoering van de Wmo (Wet Maatschappelijke ondersteuning). Dit houdt in dat de coöperatie ondersteuning biedt op het gebied van woonvoorzieningen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, hulp bij huishouden, dagbesteding en begeleiding. Twee Wmo-consulenten vertellen over hoe zij proberen voor iedereen een passende oplossing te vinden.

Judith de Boer en Esther Al Hassany zijn al enkele jaren werkzaam als Wmo-consulent in Woudenberg. ,,Eigen kracht is voor mensen erg belangrijk. Wanneer je zelf de regie in handen hebt, voel je je sterker en vitaler. Je haalt zo meer voldoening uit het leven. Eigen kracht betekent niet dat je er alleen voor staat. De Kleine Schans kijkt samen met de inwoners hoe zij hun eigen kracht zo goed mogelijk kunnen gebruiken", vertelt Esther.

EIGEN KRACHT De Wmo is er om mensen te ondersteunen die zich niet op eigen kracht kunnen redden. Inwoners van Woudenberg kunnen zich bij de Kleine Schans melden met een hulpvraag. De meeste vragen kunnen door middel van het geven van informatie en advies direct worden beantwoord. Voor sommige hulpvragen is er structurele of professionele hulp nodig. Judith: ,,Ik vul dan met de inwoner het Wmo-meldformulier in. Daarna wordt de inwoner uitgenodigd voor een gesprek, bij voorkeur bij de inwoner thuis. De voorkeur is, dat iemand uit de omgeving bij dit gesprek is om de inwoner te ondersteunen." Judith vult aan: ,,Wanneer dit niet mogelijk is, kan de onafhankelijk cliëntondersteuner worden ingezet."

DUIDELIJK BEELD ,,Tijdens dit gesprek probeer ik door het stellen van vragen een duidelijk beeld te schetsen van de persoonlijke situatie van de inwoner", zegt Esther. Zo wil de Wmo-consulent weten wat de inwoner geprobeerd heeft om zelf tot een oplossing te komen, door bijvoorbeeld contact op te nemen met een van de vrijwilligersorganisaties of een van de kerken in het dorp. ,,Ik probeer samen met de inwoner te zoeken naar een passende oplossing voor de hulpvraag. Het liefst binnen de eigen omgeving, omdat mensen zich daar veel prettiger bij voelen. Indien er geen mensen in de omgeving zijn die ondersteuning kunnen bieden wordt er gekeken of een algemene voorziening passend is. Is de hulpvraag hiermee nog niet opgelost? Dan kijk ik of een Wmo-maatwerkvoorziening oplossing biedt."

MAATWERK Voorbeelden van maatwerkvoorzieningen zijn: begeleiding thuis, dagbesteding, hulp bij het huishouden, vervoer (zoals een scootmobiel of een pasje voor de Regiotaxi), een rolstoel, woonvoorzieningen (zoals een douche- of toiletstoel) of kortdurend verblijf. ,,Omdat iedereen verschillend is, kunnen oplossingen ook van elkaar verschillen. Het contact met de inwoner en de creativiteit in het samen vinden van de beste oplossing, maakt ons werk erg leuk."

Meer informatie over de wmo is te verkijgen tijdens openingstijden of op afspraak bij De Kleine Schans. Zie ook de website www.dekleineschans.nl