In de vergadering van het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe zijn nieuwe belastingentarieven vastgesteld voor agrariërs. Na veel discussie in de vergadering, het indienen van een amendement door de fractie van Lokaal Waterbeheer en na inspraak van een aantal boeren besloot het bestuur de tarieven voor de komende jaren aan te passen.