De eerste tijdwinst voor de initiatiefnemer is dat beide besluiten bij toepassing van de coördinatieregeling niet na elkaar, maar tegelijkertijd ter inzage liggen. Vervolgens is er maar één keer de mogelijkheid om bezwaar in te dienen en staat er ook maar één keer beroep open bij de Raad van State, die bij deze regeling binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift dient te beslissen. ...