Als grootste verschillen in de resultaten van 2020 ten opzichte van twee jaar geleden geeft Stec Groep aan dat de woningmarkt veranderd is: prijzen voor koopwoningen zijn sterk gestegen en er is steeds minder (betaalbaar) aanbod. Daarnaast laten de meest recente demografische prognoses een positiever beeld zien ten aanzien van de bevolkings- en huishoudensontwikkeling in Woudenberg.