Namens de standhouders bedankte de heer Schimmel het college voor de gezamenlijke actie om via een proefopstelling op 30 september te kijken in welke samenstelling de markt past op het Poortplein. De eerste opstelling, de opstelling voor na coronatijd, bleek veel te krap en was niet werkbaar. Bij de coronaopstelling was er wel voldoende ruimte voor de standhouders en hun klanten. Als dit de opl...