Uit de door de lokale CDA-fractie georganiseerde bijeenkomst in januari over de problemen rondom de N224 is een klankbordgroep opgericht van zes omwonenden. Deze groep heeft op korte termijn als doel om zoveel mogelijk aandacht te genereren voor de N224, zodat de provincie de problemen voor de omwonenden niet langer kan negeren.