De omwonenden van het Koningin Julianaplein hadden dit verzoek tijdens de eerste zitting op 10 september ingediend zodat er geen omgevingsvergunningen konden worden verleend op grond van dit bestemmingsplan. Dit met als doel te voorkomen dat de voorbereidingen voor het bouwplan door de gemeente en projectontwikkelaar al doorgang vinden tijdens het beroep tegen het besluit tot vaststel...