Naast afwegingen tussen de belangen van de ondernemer, omwonenden en het aansluitende natuurgebied, speelt voor de raad op 28 januari daarom de vraag of op grond van betrouwbaar bestuur het bestemmingsplan moet worden goedgekeurd nu de ondernemer de suggestie voor een ruimte voor ruimte regeling heeft opgepakt.