In het interview met fractievoorzitter Marco van de Hoef en vicefractievoorzitter Irene Houtsma van GBW komt niet aan de orde hoe de landelijke programmapunten lokaal aansluiten, omdat GBW als lokale partij niet is gebonden aan een landelijke partij. Het verkiezingsprogramma geeft hierover aan dat GBW bij elke stellingname kijkt wat het beste voor Woudenberg is.