De SGP stelde in haar reactie dat zij de lange termijn visie van het college om in 2025 25 procent sociale huur te verplichten bij de bouw van 20 of meer woningen en in 20230 30 procent, ondersteunt. Probleem vindt deze fractie dat juist de woningen die op de korte termijn nodig zijn, zoals betaalbare en middeldure koopwoningen en sociale huurwoningen, de komende jaren minder worden gebouwd.