DRIETRAPSRAKET In een unaniem aangenomen motie had de raad op 1 juli het college juist verzocht om te werken in een drietrapsraket. Met eerst het Rijk benaderen voor extra geld, daarna een bezuinigingsdialoog aangaan met inwoners, bedrijven en instanties en als laatste optie de OZB verhogen. ,,Doordat het zicht op extra structurele middelen vanuit het Rijk onzeker is en de fina...